Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  • Dział: ZZO Olszowa
INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu. Celem głównym Projektu jest poprawa stanu…
Czytaj dalej...

TO OD NAS ZALEŻY STAN ŚRODOWISKA!

  • Dział: ZZO Olszowa
W ramach Projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego przez INWETOR-KĘNO Sp. z o. o. przygotowanych zostanie wiele artykułów dotyczących ekologii, które mają na celu uświadamianie społeczeństwu, że to od nas samych zależy stan środowiska i że każdy z nas przyczynić może się do poprawy warunków, w…
Czytaj dalej...

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę ZZO Olszowa

  • Dział: ZZO Olszowa
30 lipca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno podpisano umowę na realizację etapu III polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…
Czytaj dalej...

EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O.

  • Dział: ZZO Olszowa
Bardzo ważnym elementem poprawy gospodarki odpadami na terenie objętym Projektem pn. „Modernizacja sytemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Głównym celem edukacji ekologicznej jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze…
Czytaj dalej...

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ

Obecnie odchodzi się już od małych gminnych składowisk odpadów komunalnych na rzecz dużych zintegrowanych systemów przetwarzania odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji składowisk opadów, które umożliwią zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowisk, co przywróci wartości przyrodnicze zdegradowanych terenów i tym samym stworzy możliwość powstania siedlisk przyrodniczych.Na terenie…
Czytaj dalej...

Konkurs wiedzy ekologicznej

Inwestor-Kępno Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy ekologicznej organizowanym w ramach realizacji Projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
Czytaj dalej...

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

W dniu 15 października 2013 roku o godzinie 11:00 na placu budowy miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Nowoczesny Zakład powstaje z inicjatywy 13 lokalnych samorządów: Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy…
Czytaj dalej...

KOLEJNE ETAPY MODERNIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W WIELKOPOLSCE ZA NAMI!

Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przywracanie wartości przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, które są podejmowane i realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej…
Czytaj dalej...

Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, która jest realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy stanu zniszczonego środowiska oraz estetyki krajobrazu.Składowisko odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej…
Czytaj dalej...

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami !!!

10. marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie odbył się finał konkursu wiedzy ekologicznej.Organizatorem konkursu była, działająca w imieniu „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o., niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania.Konkurs wiedzy ekologicznej jest częścią projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej…
Czytaj dalej...

Laureaci konkursu ekologicznego nagrodzeni!

14 kwietnia na terenie powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa odbyło się wręczenie nagród finalistom konkursu wiedzy ekologicznej. Organizatorem konkursu była, działająca w imieniu „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o., niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania. Zakończony konkurs wiedzy ekologicznej był częścią projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej…
Czytaj dalej...

Myśleć globalnie – działać lokalnie!

Przedsiębiorstwo „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., realizujące projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do mieszkańców trzynastu gmin objętych Projektem, tj. gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów,…
Czytaj dalej...

500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o., realizujące projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, rozpoczęło wdrażanie kolejnego procesu polegającego na modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Jedno z zadań zakłada kupno i rozlokowanie ponad 500…
Czytaj dalej...

RECYKLING – CZYLI JAK MOŻEMY WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA?

Jedną z metod ochrony środowiska naturalnego jest recykling. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, a przez to - zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki takiemu działaniu chronione są surowce naturalne, a przez to – środowisko, w którym żyjemy; odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które mogą…
Czytaj dalej...

Jak redukować i segregować śmieci w domu, czyli… zasady racjonalnego postępowania z odpadami

Statystyczny Europejczyk produkuje każdego roku około pół tony odpadów, co świadczy o tym, że na co dzień nie przejmujemy się zbytnio kondycją Matki Ziemi. Tymczasem działalność ekologiczna nie wymaga bynajmniej dużej ilości czasu ani wielkich poświęceń.Każdy z nas może już od najmłodszych lat uczestniczyć w procesie ochrony środowiska naturalnego. Lekcje ekologiczne i selektywna zbiórka odpadów…
Czytaj dalej...

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie - kolejny etap Projektu!

W lipcu 2014 roku Prezes Zarządu INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. podpisał umowę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o. o. z Gdańska, która w postępowaniu przetargowym wybrana została jako wykonawca robót budowlanych polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Nowa Wieś Książęca i Donaborów. Rozpoczęcie prac nastąpi w sierpniu, natomiast zakończenie przedmiotowego zadania…
Czytaj dalej...

Skutki zanieczyszczenia środowiska, jakie powodować może niewłaściwa gospodarka odpadami

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Gospodarowanie obejmuje działania, które mogą ograniczyć ich wolumen, który w 2012 roku wyniósł aż 135 209 ton. Zwykle na hasło „niebezpieczne odpady" wyobrażamy sobie cysterny z kwasem albo plamy ropy…
Czytaj dalej...

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku

W maju 2014 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, jednak zgodnie z umową zawartą z głównym wykonawcą robót budowlanych – Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o. z Gdańska – przekazanie inwestycji nastąpi z końcem sierpnia 2014 roku. Od czerwca trwają próby techniczne maszyn, urządzeń i instalacji do mechaniczno-biologicznego…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Informacja o stanie konta ubezpieczonego…

23-07-2021 Wyświetleń:13 Ogłoszenia

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego...

kolejna odsłona tarczy

23-07-2021 Wyświetleń:13 Ogłoszenia

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy...

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu…

22-07-2021 Wyświetleń:44 Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie...

MOBILNY PUNKT SPISOWY

19-07-2021 Wyświetleń:106 Aktualności

Informujemy, że w dniu 24.07.2021 (sobota) w Rakowie...

1 mln wniosków o "Dobry start"

16-07-2021 Wyświetleń:25 Ogłoszenia

Już 1 mln wniosków dla blisko 1,5 mln...

Konkurs ARiMR

14-07-2021 Wyświetleń:17 Ogłoszenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału...

APEL o oddawanie krwi - zostań krwiodawc…

14-07-2021 Wyświetleń:61 Aktualności

Wakacje są szczególnie trudnym momentem dla publicznej służby...