Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

.

A+ A A-

Realizacja projektu "WOLNI - NIE UZALEŻNIENI"

Powiat Kępiński oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie realizuje projekt  pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”  jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne…
Czytaj dalej...

Defibrylator AED przy remizie OSP w Siemianicach

  • Dział: Aktualności
W dniu 17.12.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianicach została wyposażona w sprzęt ratowniczy - Defibrylator Philips FRx, służący do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Defibrylator jest zamontowany na ścianie frontowej remizy, żeby był dostępny w każdej chwili dla wszystkich potrzebujących. Będzie on również mógł być  wykorzystany przez strażaków ochotników do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy na…
Czytaj dalej...

Wykonano ogrodzenia w Biadaszkach i Piaskach

W grudniu br. zakończono budowę ogrodzenia frotowego przy sali OSP w Biadaszkach i przy budynku przedszkola w Piaskach. Inwestycję wykonała firma DAX DARIUSZ DOMAGAŁA z Sycowa.Ogrodzenia zostały zrobione z paneli malowanych proszkowo na podbudowie betonowej wraz z bramami i furtkami wejściowymi. Koszt wykonania ogrodzeń wyniósł w Biadaszkach - 11.700,00 złotych a w Piaskach - 10.030,00…
Czytaj dalej...

Zakończono budowę oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 11

W dniu 21.12.2020r. zakończona została realizacja zadania pn. „Budowa linii 0,4kV wraz z latarniami Granice - Klasak - Siemianice - II etap”. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej 0,4kV o długości 715mb wraz z ustawieniem 11 punktów oświetleniowych typu LED. Inwestycję wykonała firma „ABP" Spółka Cywilna Krzysztof Słowiński, Marek Albert i Grzegorz Berski z Kępna…
Czytaj dalej...

Zakup agregatu prądotwórczego

W dniu 7.10.2020 r. Gmina Łęka Opatowska ogłosiła zapytanie dotyczące „Zakupu i dostawy agregatu prądotwórczego” na podwoziu jezdnym. Swoje oferty złożyły 4 firmy. Spośród 4 propozycji wybrano ofertę firmy Advatech Sp. z o.o. za kwotę 123 395,08zł brutto, która jako jedyna spełniła wszystkie warunki. 20 listopada br. podpisano umowę na ww. zadanie z terminem realizacji…
Czytaj dalej...

Grant Sołecki - "GRUNT TO MIEĆ GRUNT"

Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków do PROGRAMU GRUNT TO MIEĆ GRUNT. Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski. Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 stycznia 2021 do 15 marca 2021 roku. Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki. Cele projektu: - dofinansowanie…
Czytaj dalej...

Wychowankowie Domu Dziecka w Ostrzeszowie obdarowani

Już po raz kolejny Szkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej organizował świąteczną zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Zbiórka trwała od 25 listopada do 11 grudnia a ze względu na pandemię dary można było zostawiać w oznakowanych kartonach przed wejściami do placówek zespołu szkół oraz żłobka. Dzięki wielkim sercom…
Czytaj dalej...

Zakończono budowę wiaty integracyjnej przy budynku OSP w Łęce Opatowskiej

W dniu 11.12.2020r. zakończona została realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Łęce Opatowskiej – zakup i montaż wiaty”.  Zakres prac obejmował budowę drewnianej wiaty integracyjnej posadowionej na fundamentach o wymiarach 8,20 x 4,20m z podłogą z kostki betonowej, posiadającą dach dwuspadkowy, deskowany, pokryty papą i blachodachówką wraz z orynnowaniem i odprowadzeniem wód…
Czytaj dalej...

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.…
Czytaj dalej...

BEZPŁATNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ogłasza nabór uczestników do projektu pn.: „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie” Szczegóły w załączonej ulotce
Czytaj dalej...

Mikołajki w Bibliotece

Zawsze warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy na dworze jest zimno i ponuro – nie ma chyba lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu, niż wieczór z dobrą książką. Wie o tym i Mikołaj, który nie zapomniał w tym roku o Czytelnikach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą…
Czytaj dalej...

Podziękowania za pomoc finansową od Gminy Jawornik Polski dla Gminy Łęka Opatowska

Gmina Jawornik Polski została w dniu 26 czerwca 2020r. poszkodowana przez katastrofalną w skutkach nawałnicę. W wyniku błyskawicznej powodzi została zniszczona infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, mostowa a także komunalna. Wiele rodzin i przedsiębiorców poniosło ogromne straty w zabudowaniach i mieniu. Nie będąc obojętnym na ogrom nieszczęścia jakie spotkało mieszkańców Gminy Jawornik Polski, Rada Gminy Łęka Opatowska…
Czytaj dalej...

Mikołaj pamiętał o przedszkolakach

Początek grudnia nieodzownie kojarzy nam się z mikołajkami.  Tradycją w naszej gminie są odwiedziny Mikołaja u przedszkolaków. Niestety, w związku z trwającą pandemią i ryzykiem zakażeń, w przedszkolach ograniczamy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. Dlatego wizyta Świętego Mikołaja, tak ważna dla wszystkich dzieci, w tym roku była nieco inna. Mimo wprowadzonych ograniczeń,  Gość…
Czytaj dalej...

Budowa remizy OSP i sali w Opatowie

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn „Budowa budynku remizy  OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie”. Spośród 7 ofert, najkorzystniejszą przedstawiło Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i usług „PBK” S.A. z Kępna. W związku z czym, 04.12.2020r. została zawarta stosowna umowa na realizację niniejszego zadania. Inwestycja obejmuje w szczególności  rozbiórkę istniejącego budynku wraz ze zbędną…
Czytaj dalej...

Informacja dla mieszkańców gminy - wyłączenia z obwodów łowieckich do 11.12.2020r.

Koalicja Niech Żyją! informuje, że trwają konsultacje dotyczące ustalenia nowych obwodów łowieckich, prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konsultacje te mogą być istotne dla mieszkańców gminy, w szczególności właścicieli gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni, hodowców zwierząt oraz wszystkich tych, którzy z indywidualnych powodów nie chcą by ich tereny były objęte gospodarka łowiecką. Poniżej link do ogłoszenia…
Czytaj dalej...

Zamontowano klimatyzatory w Sali OSP w Łęce Opatowskiej

W grudniu br. w Sali OSP w Łęce Opatowskiej, firma CKW Szymon Wróbel z Słupi pod Kępnem ukończyła montaż zakupionych 3 kompletów klimatyzatorów kasetonowych KAISAI. Zakres prac obejmował dostawę i montaż instalacji chłodniczej, komunikacyjnej i skroplin oraz uruchomienie klimatyzatorów. Całość inwestycji wyniosła 20.800,00 zł. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy w wysokości…
Czytaj dalej...

Ponad 3 miliony dotacji

8 grudnia  Prezes Rady Ministrów przyznał Gminie Łęka Opatowska dofinansowanie w wysokości 3 135 070 zł na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków zasilaniem energetycznym w miejscowości Szalonka. Sieć będzie obejmowała przyłączenie niespełna 50 indywidualnych gospodarstw domowych zamieszkałych przez ok 200 osób.  Długość planowanej sieci po zrealizowaniu całości etapu wyniesie 2809…
Czytaj dalej...

Jubileusze pożycia małżeńskiego

Dnia 08 grudnia 2020 Wójt Gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Moniką Sarnowską – Stempniewską odwiedzili pary małżeńskie z terenu gminy Łęka Opatowska świętujące jubileusz złotych i diamentowych godów małżeńskich. Złote gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 6 par a diamentowe gody tj. 60 rocznicę ślubu - 1…
Czytaj dalej...

Prośba o wypełnienie ankiety

MIESZKAŃCY! Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa  na zlecenie Gminy Łęka Opatowska realizuje  „Diagnozę społeczną" wśród dorosłych Mieszkańców Gminy. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów społecznych z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie…
Czytaj dalej...

Nowe oblicze budynku OSP w Trzebieniu

  • Dział: Aktualności
Zakończyła się realizacja inwestycji pn  „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu”. W ramach zadania wykonano szereg robót budowlanych, w tym: prace rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, izolacyjne, murowe, konstrukcja  i pokrycie dachowe, roboty elewacyjne, sufity, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, pracy tynkarskie, malarskie, elewacje, zagospodarowanie terenu, montaż zbiornika bezodpływowego, instalacje sanitarne i elektryczne. W efekcie…
Czytaj dalej...

Sołectwo Siemianice laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska 2020”

  • Dział: Aktualności
4 grudnia w  Taborze Wielkim  wyróżniono najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach Programu "Wielkopolska Odnowy Wsi". Gminę Łęka Opatowska reprezentowały Małgorzata Gąszczak Zastępca Wójta Gminy oraz Elżbieta Skotnik  Sołtys Wsi Siemianice. Tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”, nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł oraz pamiątkowy dyplom otrzymało sołectwo Siemianice.  Wyróżnienie wręczył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Konkurs „Aktywna Wieś…
Czytaj dalej...

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Kępnie dot. planu działań na najbliższy okres

Plan działań na najbliższy okres został stworzony na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń dokonanej w rejonach służbowych: Dzielnicowy Rejonu nr I - asp. Aleksander Stefan prowadzi działania planu, który ma na celu prawidłowe oznakowanie posesji na terenie gminy Łęka Opatowska. Dzielnicowy Rejonu nr II mł. asp. Tomas Wyżnikiewicz prowadzi plan priorytetowy "spożywanie alkoholu…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Informacja dla mieszkańców miejscowości …

13-01-2021 Wyświetleń:46 Aktualności

Z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM prosimy o podanie...

KOMUNIKAT NFOŚiGW

13-01-2021 Wyświetleń:15 Ogłoszenia

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje...

Informacja dla mieszkańców Rakowa i Mari…

05-01-2021 Wyświetleń:133 Aktualności

Z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM prosimy o podanie...

Realizacja projektu "WOLNI - NIE UZ…

05-01-2021 Wyświetleń:42 Aktualności

Powiat Kępiński oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1...

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH N…

04-01-2021 Wyświetleń:223 Aktualności

Harmonogram w załączniku:

Defibrylator AED przy remizie OSP w Siem…

04-01-2021 Wyświetleń:57 Aktualności

W dniu 17.12.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w...

Dofinansowanie inwestycji chroniących pr…

30-12-2020 Wyświetleń:26 Ogłoszenia

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i...

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

30-12-2020 Wyświetleń:20 Ogłoszenia

ARiMR zachęca rolników: 1500 zł na zakup komputera...