Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Utwardzenie dróg gminnych

Zakończona została dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne w sołectwach Siemianice, Trzebień, Łęka Opatowska, Lipie Raków i Kuźnica Słupska. Łącznie dostarczono ok. 900 ton kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych w powyższych sołectwach. Wykonawcą usługi była firma KRYSMAS-TRANS z Bolesławca. Łączny koszt usługi wyniósł 70 000,00 zł i w 95% pokryty został z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. 
Czytaj dalej...

Gminny punkt konsultacyjno–informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej (pok. 109) funkcjonuje Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła oraz termomodernizacją własnych budynków. Informację oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, jak również wniosku o płatność można uzyskać codziennie w godzinach pracy urzędu. Dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” dedykowane są specjalne godziny…
Czytaj dalej...

APEL o oddawanie krwi - zostań krwiodawcą

Wakacje są szczególnie trudnym momentem dla publicznej służby krwi, gdyż z jednej strony zmniejsza się ilość honorowych dawców krwi, którzy korzystają z urlopów wypoczynkowych, a z drugiej strony wzrasta zapotrzebowanie szpitali na krew i jej składniki. Warto również pamiętać, że dla każdego z nas, dla naszych najbliższych może być potrzebna krew i nie możemy pozwolić,…
Czytaj dalej...

Kanalizacja na ul. Radosnej w Opatowie

Dnia 13 lipca 2021r. dokonano odbioru realizacji zadania pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie. Inwestycja została wykonana przez firmę Usługi Hydrauliczne AR-CO Arkadiusz Królik z Wieruszowa   za kwotę  97 800,00 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø 200 mm o długości 339,00 mb oraz wykonanie…
Czytaj dalej...

Zakończono przebudowę SUW w Łęce Opatowskiej

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu”. Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDRO- MARKO Sp. z o.o. Sp. k z Jarocina. Inwestycja obejmowała  przebudowę budynku technologicznego, montaż nowych urządzeń technologicznych dostosowanych do nowej technologii uzdatniania z uwzględnieniem bezobsługowej eksploatacji…
Czytaj dalej...

Zapraszamy do udziału w "Sztafecie Pokoju"

W dniu 5 września 2021 r. zapraszamy mieszkanców Gminy Łęka Opatowska do uczestnictwa w „Sztafecie Pokoju”, organizowanej przez Gminę Wieruszów, Gminę Bolesławiec, Gminę Byczyna, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Doruchów, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie oraz Spółdzielnię Socjalną Green Service. Mamy nadzieję, iż regulacje związane z epidemią umożliwią nam zorganizować to wydarzenie we wskazanym…
Czytaj dalej...

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu

Wielkim sukcesem artystycznym zakończył się udział ucznia klasy VII Igora Karpińskiego w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy". Jego praca zdobyła uznanie w Warszawie na ostatnim – ogólnopolskim etapie konkursu, gdzie otrzymał wyróżnienie. Wcześniej zdobył I miejsce na etapie wojewódzkim i…
Czytaj dalej...

Dofinansowania realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w nowym roku szkolnym 2021/2022 w szkołach na terenie Gminy Łęka Opatowska w terminie od 2 września do 22 grudnia zostaną zorganizowane…
Czytaj dalej...

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu

Informujemy, że Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 75 000,00 zł na zakup wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Przyznane środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Z ww. środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu.
Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne o zasadach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

W dniu 13 lipca 2021r. w Sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjno - informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Łęka Opatowska zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany kotła, dociepleniem przegród budowlanych lub wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej.  Na…
Czytaj dalej...

Ponad 600 tysięcy złotych na przebudowę dróg

5 lipca br. w sali OSP w Biadaszkach Wójt Gminy Adam Kopis oraz Skarbnik Alina Brząkała podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska”. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb. Planowane zadanie dotyczy…
Czytaj dalej...

Pięknieje wielkopolska wieś - umowa podpisana!

W dniu 5 lipca 2021 r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Rychtalu Wójt Gminy Adam Kopis oraz Skarbnik Alina Brząkała podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.  W tegorocznej edycji konkursu Sołectwo Raków otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na zadanie pn. „Budowa…
Czytaj dalej...

SUSZA ROLNICZA!!!

W związku z bardzo małą ilością opadów na terenie Gminy Łęka Opatowska oraz wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę…
Czytaj dalej...

Zakończono budowę wodociągu

Dnia 24 czerwca 2021r. dokonano odbioru realizacji zadania pn Budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej i Mariance Siemieńskiej. Inwestycja została wykonana przez firmę Zakład Usługowy „HYDRO- INSTAL” Józef Jeziorny z Wójcina  za kwotę  49 462,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano  odcinek sieci wodociągowej o długości 351 mb z rur PEHD Ø110…
Czytaj dalej...

Ruszyła Loteria Narodowego Programu Szczepień

Od dziś tj. 1 lipca 2021 r. rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień. Można w niej wygrać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy loterii szczepionkowej muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Loteria  jest realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Loteria zakończy się 30 września i obejmie całą Polskę. Kto i…
Czytaj dalej...

1 LIPCA 2021R - OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska o wprowadzeniu zmian w zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Łęka Opatowska

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) wprowadzam od dnia 1 lipca 2021r. do odwołania następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Łęka Opatowska: WIZYTY W URZĘDZIE Urząd Gminy prowadzi bezpośrednią obsługę…
Czytaj dalej...

Obozy sportowo-rekreacyjne

UKS Tornado Donaborów zachęca do zapoznania się z ofertą obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych w czasie wakacji letnich. Obozy te mają dofinansowywanie z  gminy Łęka Opatowska  /350 zł/ oraz Kuratorium Oświaty  w Poznaniu /500 zł/. Miejsce: Białka Tatrzańska Termin 6-15 sierpnia 2021 r. - 10 dni. Miejsce: Turawa Termin: 21-29 sierpnia 2021 = 9dni Osoby zainteresowane prosimy…
Czytaj dalej...

Dofinansowanie z Programu "Maluch+" 2021

Gmina Łęka Opatowska podpisała umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja celowa przyznana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 34 560,00 zł. wypłacona zostanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w weku do lat 3 „MALUCH +” edycja 2021.…
Czytaj dalej...

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

  • Dział: Aktualności
Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską. 25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.…
Czytaj dalej...

W Rakowie powstanie wiata rekreacyjna wraz z siłownią zewnętrzną

  • Dział: Aktualności
21. czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wysokość środków w tegorocznej edycji to aż 4,5 mln zł. Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” umożliwia uzyskanie dofinansowania projektu dotyczącego poprawiającego estetykę miejscowości, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz przyczyniają się do zachowania tradycji społeczności lokalnej, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego.…
Czytaj dalej...

Uwaga! Obszar zagrożony ASF! - Kuźnica Słupska, Opatowiec, Piaski, Zmyślona Słupska

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kępińskiego na terenie Gminy Łęka Opatowska za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF) uznaje się teren obejmujący miejscowości: Kuźnica Słupska, Opatowiec, Piaski, Zmyślona Słupska. Roporządznie Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza…
Czytaj dalej...

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska. W ostatnich latach…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Utwardzenie dróg gminnych

27-07-2021 Wyświetleń:21 Aktualności

Zakończona została dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne...

Gminny punkt konsultacyjno–informacyjny …

27-07-2021 Wyświetleń:30 Aktualności

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej...

MOBILNY PUNKT SPISOWY - Szalonka

26-07-2021 Wyświetleń:29 Aktualności

Informujemy, że w dniu 29.07.2021 (czwartek) w Szalonce...

Informacja o stanie konta ubezpieczonego…

23-07-2021 Wyświetleń:14 Ogłoszenia

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego...

kolejna odsłona tarczy

23-07-2021 Wyświetleń:13 Ogłoszenia

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy...

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu…

22-07-2021 Wyświetleń:51 Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie...

MOBILNY PUNKT SPISOWY

19-07-2021 Wyświetleń:110 Aktualności

Informujemy, że w dniu 24.07.2021 (sobota) w Rakowie...

1 mln wniosków o "Dobry start"

16-07-2021 Wyświetleń:27 Ogłoszenia

Już 1 mln wniosków dla blisko 1,5 mln...