Logo
Wydrukuj tę stronę

Kolejne przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zakończone

Kolejne przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zakończone

W Gminie Łęka Opatowska zakończono kolejne przedsięwzięcia  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015. W sołectwach Opatów, Siemianice, Biadaszki, Łęka Opatowska, Piaski z funduszu sołeckiego został zakupiony kamień utwardzający drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Środki wyodrębnione z budżetu gminy na zakup kamienia to kwota 70 000,00 zł. Utwardzenie dróg gminnych ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji i gruntów rolnych.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek