Logo
Wydrukuj tę stronę

Sadzenie kasztanowców w Siemianicach

Sadzenie kasztanowców w Siemianicach

Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody” koordynowanego przez wrocławską fundację EkoRozwoju posadzono 60 kasztanowców. Drzewa uzupełniają luki w alei „kasztanowej”, prowadzącej z Siemianic w kierunku Łęki Opatowskiej. Aleja ta historycznie związana jest z majątkiem rodziny Szembeków i jest nieodłącznym elementem lokalnego krajobrazu kulturowego oraz istotnym korytarzem ekologicznym. Jednak w ciągu ostatnich lat stan zdrowotny kasztanowców uległ znacznemu pogorszeniu, wiele z drzew wypadło. Jedną z przyczyn był nasilony kilka lat temu pojaw szrotówka kasztanowcowiaczka, owada atakującego liście prowadząc, przez to do ich przedwczesnego opadania i osłabienia drzewa. Dla zwiększenia szans na przeżycie młodych drzew wybrano materiał szkółkarski o podwyższonych parametrach. Posadzone kasztanowce mają powyżej metra wysokości oraz rozbudowaną bryłę korzeniową. Mniejsze drzewka nie miałby szans w trudnych warunkach, jakie występują przy polnej drodze: narażenie na suszę, wiatr oraz zgryzanie przez zwierzynę. Dodatkowo gleba w dołach została wymieniona, zastosowano także obornik granulowany. Każdy z posadzonych kasztanowców został zabezpieczony dwoma solidnymi palikami, które utrzymają drzewko w pozycji pionowej. Pnie młodych drzew owinięto specjalną folią, która uniemożliwi zgryzanie ich przez zwierzynę. Innym ważnym elementem było wyściółkowanie miejsc sadzenia zrębkami, które ograniczą wzrost chwastów oraz parowanie wody z gleby. Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) dorasta do około 25 m wysokości. Znany jest z charakterystycznych dłoniastozłożonych liści, białych kwiatów pojawiających się w okolicach matur oraz owoców w postaci kolczastych torebek i kulistych, brązowych nasion zwanych kasztanami. Drzewa te są dobrze zadomowione w naszym krajobrazie, do tego stopnia, iż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kasztanowiec jest gatunkiem obcym pochodzącym z Bałkanów. W Polsce kasztanowiec sadzony jest od XVII w., jako jedno z pierwszych drzew ozdobnych obcego pochodzenia. Kasztany są bogate w skrobię, przez co znajdują zastosowanie jako pokarm dla zwierzyny.

                                                                                                                                                           Anna Gałecka-Drozda

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek