Logo
Wydrukuj tę stronę

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie

Dnia 4 maja 2021 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie”. Wyłoniony w zapytaniu ofertowym wykonawca- firma Usługi Hydrauliczne „AR-CO” Arkadiusz Królik z Wieruszowa zgodnie z podpisaną umową, zobowiązana jest zrealizować wszystkie prace do dnia 16.07.2021r. za kwotę 97 800,00zł.   

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø 200 mm o długości 339,00 mb wraz z wykonaniem wykonanie 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek