Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

.

A+ A A-

Fundusz sołecki na 2021 rok

             Rada Gminy Łęka Opatowska zabezpieczyła w budżecie gminy na 2021 r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 453 582,08 zł.  Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby poszczególnych miejscowości, w każdej z nich fundusz sołecki obejmował będzie inne inicjatywy. Mam nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki, a zrealizowane zadania wpłyną na poprawę życia mieszkańców naszej gminy - podkreślił  wójt gminy Łęka Opatowska.

Sołectwo Opatów -  63 739,08  zł

 • budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejska w Opatowie

 

Sołectwo Siemianice – 58 339,55 zł

 • remont budynku OSP oraz zakup wyposażenia  dla OSP,
 • dofinansowanie wykonania projektu  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach,
 • remont szatni, zakup garażu oraz sprzętu sportowego dla LZS Siemianice,
 • zakup kamienia,
 • doposażono KGW,

 

Sołectwo Biadaszki – 34 111,11 zł

 • remont remizy OSP,
 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska,

 

Sołectwo Trzebień 37 745,37 zł

 • zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem,
 • wykonanie oświetlania przy boisku sportowym i drodze nr 11,
 • zakup wiaty przystankowej z montażem,
 • modernizacja sali OSP,

 

Sołectwo Łęka Opatowska63 759,08 zł

 • montaż klimatyzacji w Domu Strażaka – Rolnika oraz zakup wyposażenia kuchni,
 • zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego,
 • wykonanie projektu drogi gminnej ul. Szkolna,
 • zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem,

 

Sołectwo Zmyślona Słupska  - 20 721,70 zł

 • dokończenie modernizacji Sali Wiejskiej oraz terenu wokół niej
 • zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy,

 

Sołectwo Lipie – 25 439, 87 zł

 • modernizacja Sali OSP, w tym wymiana sufitu,
 • projekt modernizacji odcinka drogi od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu,
 • utwardzenie drogi gminnej – zakup i wyrównanie kamienia,
 •  

Sołectwo Marianka Siemieńska – 19 956,59 zł

 • zakup lamp solarnych,
 • zakup kosiarki spalinowej,

 

Sołectwo Raków – 42 336,03 zł

 • modernizacja Sali OSP, w tym: wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami,
 • zakup kamienia wraz z utwardzeniem,
 • dofinansowanie budowy drogi gminnej,
 • dofinansowanie projektu na mini siłownię,
 • doposażenie budynku komunalnego,

 

Sołectwo Kuźnica Słupska 23 017,03 zł

 • zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem,
 • organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn. „Dzień dziecka”
 • remont sali wiejskiej oraz zakup wyposażenia sali i namiotu biesiadnego,

Sołectwo Piaski – 40 933,33 zł

 • remont sali OSP oraz zakup doposażenia sali i remizy OSP

 

Sołectwo Szalonka – 23 463,34 zł

 • modernizacja sali OSP.

 

 

 

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI …

03-03-2021 Wyświetleń:33 Aktualności

Z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM prosimy o podanie...

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

02-03-2021 Wyświetleń:100 Aktualności

Ponad 108 tys. złotych trafiło do organizacji pozarządowych...

Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców…

02-03-2021 Wyświetleń:9 Ogłoszenia

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.  informuje...

Uczczono pamięć żołnierzy podziemia niep…

02-03-2021 Wyświetleń:225 Aktualności

1 marca jest dniem, w którym wspominamy często...

Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwal…

02-03-2021 Wyświetleń:19 Ogłoszenia

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Badania mammograficzne w Łęce Opatowskie…

01-03-2021 Wyświetleń:19 Aktualności

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN zaprasza na...

Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku …

26-02-2021 Wyświetleń:262 Aktualności

22-24 lutego 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w...

Program Stypendialny Horyzonty

25-02-2021 Wyświetleń:10 Ogłoszenia

Ruszyła rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty...

DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczn…

24-02-2021 Wyświetleń:16 Ogłoszenia

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego i  Klinika Otolaryngologii...