Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Łęka Opatowska w okresie epidemii koronawirusa

Ogłoszenie o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Łęka Opatowska w okresie epidemii koronawirusa

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU

URZĘDU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Na podstawie § 24 ust. 5 oraz § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) wprowadzam od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Łęka Opatowska w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd Gminy prowadzi bezpośrednią obsługę klientów tylko w sprawach pilnych i niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, na zasadach określonych poniżej.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia na stanowisku do tego przeznaczonym – w czasowo utworzonym punkcie podawczym znajdującym się na piętrze przy wejściu do Urzędu Gminy Łęka Opatowska.
 3. Zaleca się załatwianie spraw w Urzędzie Gminy drogą e-mailową lub telefonicznie.
 4. Wszelkie wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza: /76fnoni63f/skrytka lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podpisem kwalifikowanym) albo listownie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.
 5. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.leka-opatowska.pl , a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO REFERATÓW URZĘDU GMINY

 1. Sekretariat/Referat Organizacyjny - 62 78 14 520 lub 62 78 14 523 (Sekretarz Gminy)
 2. Referat Finansowy - 62 78 14 530 lub 62 78 14 528 (Skarbnik Gminy)
 3. Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - 62 78 14 532 lub 62 78 14 531 (kierownik)
 4. Referat Zamówień Publicznych, Zarządzania Projektami i Promocji Gminy - 62 78 14 536
 5. Urząd Stanu Cywilnego/Referat Spraw Obywatelskich - 62 78 14 533 lub 62 78 14 534

W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy oraz do odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
 • zaleca się, aby czas kontaktu ograniczyć do max. 15 min.                                                                                                                                         
 •                                                                                                                  Wójt Gminy
 •                                                                                                                       /-/ Adam Kopis

Łęka Opatowska, dnia 2 listopada 2020r. 

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek