Logo
Wydrukuj tę stronę

Zgłoś planowaną na terenie Gminy Łęka Opatowska uprawę maku/ konopi włóknistej!

Zgłoś planowaną na terenie Gminy Łęka Opatowska uprawę maku/ konopi włóknistej!

Jak co roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021r. oraz rejonizacji tych upraw, wobec czego niezbędnym jest uzyskanie z terenu gminy Łęka Opatowska informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2021 roku.

W związku z powyższym prosimy wszystkie podmioty zainteresowane uprawą maku i/lub konopi włóknistych o złożenie do dnia 3 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska zgłoszenia o planowanych uprawach w 2021 r. maku i/lub konopi włóknistych na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-        imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego,

-        adres zamieszkania lub adres siedziby zgłaszającego,

-        nr telefonu,

-        powierzchnia uprawy w ha na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zgłoszenie nie stanowi podstawy do wydania zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek