Logo
Wydrukuj tę stronę

Zakończenie prac remontowych w oczyszczalni ścieków w Opatowie

Zakończenie prac remontowych w oczyszczalni  ścieków w Opatowie

16 października zakończyły się prace remontowe w oczyszczalni ścieków w Opatowie, zrealizowane zgodnie z podpisaną umową w dniu 08 lipca 2020r. pomiędzy Wójtem Gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkały a firmą SUMAX sp. z o.o. z Krakowa.

Zakres wykonywanych prac obejmował  montaż dyfuzorów napowietrzających we wszystkich komorach napowietrzenia oraz  tlenowej stabilizacji osadu. Zamontowane zostało, również urządzenie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w ściekach, a także  instalacja do biernej ochrony katodowej stalowych zbiorników oczyszczalni ścieków. Wymieniony został też dotykowy panel operatorski w pomieszczeniu dyspozytorni.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 128.658,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie w/w zadania pochodzą ze środków budżetu Gminy.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatowie to początek zaplanowanych działań inwestycyjnych, mających na celu rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska w związku z potrzebą rozbudowy kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek