Logo
Wydrukuj tę stronę

Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski poszkodowanej w wyniku powodzi

Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski poszkodowanej w wyniku powodzi

W związku z powodzią błyskawiczną, która dotknęła tereny Podkarpacia, Wójt Gminy Jawornik Polski pismem z dnia 22 lipca 2020r zwrócił się do Wójta Gminy Łęka Opatowska
z prośbą o pomoc finansową dla Gminy Jawornik Polski.

Gmina Jawornik Polski została w dniu 26 czerwca 2020r. poszkodowana przez katastrofalną w skutkach nawałnicę. W wyniku błyskawicznej powodzi została zniszczona infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, mostowa a także komunalna. Wiele rodzin i przedsiębiorców poniosło ogromne straty w zabudowaniach i mieniu.

W związku z ogromem zniszczeń i strat, Rada Gminy Łęka Opatowska oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski, na usunięcie skutków powodzi na mocy podjętej Uchwały nr XXVIII/172/2020 z dnia 14 października 2020r.

Gminie Jawornik Polski zostanie przeznaczona z budżetu Gminy dotacja celowa w wysokości 25.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy Jawornik Polski, związanych z remontami i naprawami z zakresu odbudowy zniszczonej infrastruktury komunalnej.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek