Logo
Wydrukuj tę stronę

Podpisanie umowy na „Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno sportowego w Trzebieniu”

Podpisanie umowy na „Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno sportowego w Trzebieniu”

W dniu 5 października  2020 r. Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkały podpisał umowę z firmą Zakład Wielobranżowy „KARSTEM” Karol Stempin Jankowy 55 na realizację zadania pn. „Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno sportowego w Trzebieniu.  

W ramach zadania Wykonawca zamontuje nowe urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, przeniesie istniejące urządzenia zabawowe do nowej lokalizacji oraz wykona nawierzchnię bezpieczną z materiału syntetycznego.  Wartość inwestycji opiewa na kwotę 117 399,99 złotych brutto.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w kwocie 30 000 złotych.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek