Logo
Wydrukuj tę stronę

Remont w Domu Strażaka – Rolnika w Łęce Opatowskiej zakończony!

Remont w Domu Strażaka – Rolnika w Łęce Opatowskiej zakończony!

Zgodnie z podpisaną w dniu 03 lipca 2020r. umową pomiędzy Wójtem Gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkała a firmą ZIELMAX  - Patryk Zieliński z Wysocka Wielkiego, we wrześniu br. zakończona została realizacja zadania pn. „Remont Sali w Domu Strażaka – Rolnika w Łęce Opatowskiej – wymiana podłogi”

Całkowity koszt inwestycji obejmujący wymianę podłogi wyniósł 47 870,00 zł.
Środki finansowe przeznaczone na wykonanie w/w zadania stanowią środki z Funduszu Sołeckiego  dla Sołectwa Łęka Opatowska

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek