Logo
Wydrukuj tę stronę

Inwestycje na drogach powiatowych - wykonane!

Inwestycje na drogach powiatowych - wykonane!

Gmina Łęka Opatowska i Powiat Kępiński w dniu 4 maja 2020r. podpisali porozumienie dotyczące modernizacji części drogi powiatowej nr 5696P Łęka Opatowska – Opatów oraz w dniu 21 lipca br. został zawarty aneks do w/w porozumienia, rozszerzający zakres zadań inwestycyjnych o modernizację części drogi powiatowej nr 5697P Raków - Siemianice. Prace remontowe przedmiotowych odcinków dróg, polegały na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy.

Całkowity koszt realizacji obu zadań to 400 000,00 zł., w tym udział Gminy Łęka Opatowska i Powiatu Kępińskiego wynosi po 200 000,00 zł.. Inwestycje w zdecydowanej części zostały już zrealizowane, jednak nadal trwają dalsze uzgodnienia w kontekście dobrej współpracy i realizacji kolejnych zadań na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek