Logo
Wydrukuj tę stronę

Dofinansowanie dla szkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej

Dofinansowanie dla szkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej

W związku z uchwalonym przez Radę Ministrów programem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, Kuratorium Oświaty  w Poznaniu ogłosiło listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe dla bibliotek szkolnych. Program, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN, składa się z 3 Priorytetów.

W ramach Priorytetu 3, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, Gmina Łęka Opatowska pozyskała środki w wysokości 12 000 zł.

Do programu przystąpiła:

1. Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej

Wysokość otrzymanego wsparcia finansowego wynosi: 12.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Łęka Opatowska wynosi : 3.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 15.000,00 zł.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek