Logo
Wydrukuj tę stronę

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na realizację dwóch inwestycji drogowych- przebudowy drogi gminnej w Piaskach oraz przebudowy ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie.

W dniu 02.09.2020r. Wójt Gminy Adam Kopis przy kontrasygnacie Skarbnik Aliny Brząkała podpisał stosowne umowy na realizację powyższych zadań.

Przebudowę drogi w Piaskach wykona Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA Ul. Przemysłowa 8 63-600 Kępno za kwotę 290 114,98 zł. Umowę w imieniu Wykonawcy podpisał Kamil Dyla- Prezes Zarządu wraz z Małgorzatą Szuwart – Prokurent. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 456 m.

Z kolei inwestycję na ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec  za kwotę 238 443,09 zł. Umowę w imieniu Wykonawcy podpisał Kajetan Sowa- Prezes Zarządu. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku 146 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Na realizację w/w inwestycji związanych z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek