Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat dot. funkcjonowania boisk sportowych na terenie Gminy Łęka Opatowska

Komunikat dot. funkcjonowania boisk sportowych na terenie Gminy Łęka Opatowska

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów związanym ze znoszeniem kolejnych obostrzeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  informujemy, że nadal zamknięte są boiska sportowe zlokalizowane  na terenie Gminy Łęka Opatowska. Począwszy od dnia 6 maja 2020 r. zostaną otwarte wyłącznie: boisko „Orlik 2012” w Siemianicach oraz boisko wielofunkcyjne z zachowaniem następujących ograniczeń:

 • możliwość wejścia na obiekt tylko przez wcześniejszą rezerwację:

     - boisko Orlik pod numerem telefonu: 723 927 497,
     - boisko wielofunkcyjne pod numerem telefonu: 607 925 534,

 • konieczność osobistego zgłaszania się do opiekunów obiektu,
 • ograniczona liczba osób korzystająca z boiska: maksymalnie 6 osób oraz 1 trener,
 • ograniczona liczba osób korzystająca z kortu tenisowego: maksymalnie 4 osoby oraz 1 trener,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • zasłanianie twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy i po jego opuszczeniu,
 • przestrzeganie poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące,
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 • w okresie ograniczenia funkcjonowania wprowadza się zakaz korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego (poza WC),
 • czas korzystania z boisk wynosi 45 minut i rozpoczyna się o pełnej godzinie. Po każdej grupie następuje dezynfekcja urządzeń i instalacji, dotyczy także piłek.

Boisko Orlik w Siemianicach dostępne będzie w następujących dniach: poniedziałek, środa, piątek  w godzinach 16:00 – 21:00.

Boisko wielofunkcyjne w Opatowie dostępne będzie w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 17:00 – 20:00.

Powyższe zasady obowiązują od 6 maja 2020 r do odwołania.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższych wytycznych!!!!!!

 

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek