Logo
Wydrukuj tę stronę

Świętowanie w ciszy...Upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja

Świętowanie w ciszy...Upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest jako upamiętnienie uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujący zakaz gromadzenia się tegoroczne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono wyjątkowo skromnie. W imieniu mieszkańców władze Gminy Łęka Opatowska złożyły kwiaty i zapaliły znicze w tradycyjnie przyjętych miejscach, jako nasz wspólny wyraz pamięci o wadze tego wydarzenia.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek