Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program powszechnej nauki pływania - pn."Umiem pływać" w Gminie Łęka Opatowska w 2022r.

Od 26 kwietnia 2022 uczniowie klas II i III  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łęka Opatowska, rozpoczną realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Nauka pływania odbywać się będzie w terminach od dnia 26 kwietnia 2022r. do 31 maja 2022 na krytej pływalni QARIUM KĘPNO

Uczniowie podczas 20-godzinnego kursu będą zdobywali kolejne umiejętności pływackie, poczynając od oswajania się z wodą poprzez zanurzenie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, opanowanie wydechu do wody, wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie oraz wykonywanie prostych skoków, opanowanie poślizgów na piersiach, opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w głąb, wykonywanie skoków do wody głębokiej.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Projekt jest wspófinansowany za środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.