Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępy w budowie COM

Brak opisu obrazka

Zakończeniu dobiegają prace związane z budową Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie. Gmina Łęka Opatowska poprzez udział w Programie „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” otrzymała dotację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 553 358,00 zł. W wyniku podjętych prac powstał nowy, parterowy obiekt o powierzchni przekraczającej 557 m2. Z placówki będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wymagające wsparcia w zakresie kompetencji społecznych, ale i w zakresie potrzeb opiekuńczych, zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych.

Centrum zapewni wsparcie 15 osobom w systemie dziennym oraz 6 osobom w ramach wsparcia całodobowego. Pomoc mieszkańcom COM będzie udzielana kompleksowo. Obecnie trwa nabór na wykwalifikowany personel m.in. terapeutów zajęciowych, opiekunki, rehabilitanta, psychologa oraz pozostałych pracowników. W pierwszej połowie listopada Gmina Łęka Opatowska rozpoczęła ostatni etap przedsięwzięcia związany z wyposażeniem budynku, trwają procedury przetargowe.

W grudniu 2021 roku planowane jest zorganizowanie dni otwartych, podczas których zainteresowane osoby będą mogły bezpośrednio zapoznać się z samym obiektem jak i jego ofertą. GOPS Łęka Opatowska będzie prowadził procedurę rekrutację osób niepełnosprawnych, które chciałyby skorzystać z oferowanego wsparcia.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Opatowie rozpocznie swoje funkcjonowanie w styczniu 2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!