Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

  Brak opisu obrazka
  Dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" W ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 70 000 zł na zadanie: „Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach”.
  Data publikacji: 29-05-2024 14:19
 • Informacja dotycząca dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej

  Brak opisu obrazka
  We wtorek, 4 czerwca Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska będzie czynny w godzinach 7:30-10:00, a we wtorek 11 czerwca w godzinach 7:30-13:00.  Serdecznie zapraszamy!
  Data publikacji: 29-05-2024 14:14
 • Raport o stanie gminy Łęka Opatowska za 2023

  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Łęka Opatowska dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Łęka Opatowska raportu o stanie gminy za 2023 rok oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem. 1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 3. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 26 czerwca 2024 r. 4. W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). 5. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 25 czerwca 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy Łęka Opatowska (Urząd Gminy Łęka Opatowska, pokój nr 108) w godzinach pracy Urzędu Gminy. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 6. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 25 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy Łęka Opatowska zgłoszenia. 7. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 8. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na stronie internetowej http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/ w zakładce Gmina, w dziale: Raport o stanie gminy, stronie internetowej gminy www.leka-opatowska.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łęka Opatowska.
  Data publikacji: 29-05-2024 13:47
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łęka Opatowska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska

  Data publikacji: 29-05-2024 09:33
 • Gminny Dzień Matki oraz 60-lecie KGW Raków

  Brak opisu obrazka
  Dzień Matki to wyjątkowy dzień w roku, któremu towarzyszy magiczna atmosfera. Nic dziwnego, że na całym świecie obchodzone jest święto, którego celem jest zwrócenie oczu wszystkich w kierunku matek oraz wyrażenie im swojego szacunku, wdzięczności i miłości. Z okazji tego pięknego święta w sali OSP w Rakowie odbył się Gminny Dzień Matki. To wyjątkowe święto połączone było z Jubileuszem 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rakowie.  Okolicznościowe spotkanie uatrakcyjnili swoimi słowno–muzycznymi występami uczniowie z Zespołu Szkół w Siemianicach. Po pokazie artystycznym zabrali głos oraz złożyli życzenia zaproszeni goście między innymi Poseł na Sejm Pan Andrzej Grzyb, Dyrektor Biura Poselskiego Andżeliki Możdżanowskiej Pani Anna Lis, Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Adam Kopis, Przewodnicząca Rady Gminy Łęka Opatowska Pani Katarzyna Szczepańska wraz z Radnymi, Członek Zarządu Rady Powiatu Kępińskiego Pan Marek Kowalski. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, prezentów i wielu ciepłych słów. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Rakowie. Całe spotykanie upłynęło w radosnej i miłej atmosferze.
  Data publikacji: 28-05-2024 12:06
 • Dzień Samorządu Terytorialnego

  Brak opisu obrazka
  Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, prezydent Andrzej Duda zaprosił w piątek 24 maja 2024 r. do ogrodów Pałacu Prezydenckiego samorządowców, w tym przede wszystkim najmłodszych radnych. Wśród zaproszonych znalazł się Radny Gminy Łęka Opatowska- Kamil Wesołowski.
  Data publikacji: 28-05-2024 09:44
 • Przebudowa odcinka drogi w Lipiu

  Brak opisu obrazka
  W dniu 21.05.2024r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn "Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska- Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu”. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Tomasz Oziębły  z Namysłowa za  kwotę 900 794,42 zł.
  Data publikacji: 28-05-2024 07:48
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-05-2024 18:07
 • Renowacja grobów Powstańców Wielkopolskich przez kibiców Lecha Poznań

  Brak opisu obrazka
  Dla kibiców ,,Kolejorza” z Kępna i okolic coroczna zbiórka powstańcza jest jedna z najważniejszych akcji jakie prowadzą. Już od wielu lat w dniu Wszystkich Świętych na większości cmentarzach w całej Wielkopolsce prowadzona jest zbiórka na renowację i odznaczenia mogił Powstańców Wielkopolskich. Kwesty organizowane przez Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań odbywają się także na terenie Powiatu Kępińskiego. Do tej pory dzięki wszystkim zbiórkom udało się wyremontować w sumie ponad tysiąc Mogił, kilkadziesiąt miejsc pamięci oraz oznaczyć ponad cztery tysiące grobów powstańczych w całej Wielkopolsce. Hojność darczyńców pozwoliła na wyremontowanie między innymi pomnika Franciszka Misia w Rogaszycach. Teraz zadbano o godne miejsce pochówku Powstańca Wielkopolskiego Konrada Grossa, który walczył o wolność i poległ w 1919 r. Na jego grobie na cmentarzu w Opatowie został postawiony nowy pomnik.   Jako gospodarz Gminy Łęka Opatowska,  składam wyrazy wdzięczności i uznania dla Fanclubu Lecha Poznań z Kępna i okolic, wszystkich kibiców Lecha Poznań oraz wspierających ich mieszkańców naszej Gminy i całego Powiatu Kępińskiego. Pamięć o Bohaterach naszej Wielkopolski i to co robicie, jest czymś wielkim i wspaniałym. Bardzo dziękuje i jestem wdzięczny Wszystkim, którzy przywracają pamięć o Bohaterach, którzy oddali życie za naszą wolność, a przy tym tworzycie inną historię kibiców Lecha Poznań. Dziękuję i chylę czoła- powiedział Wójt Adam Kopis.
  Data publikacji: 23-05-2024 10:01
 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację ogólnodostępnych zajęć dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki dokonało rozstrzygnięcia konkursu na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 2024 r. Gmina jako partner podpisze umowę na potrzeby realizacji programu z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu. W wyniku ogłoszonego rozstrzygnięcia Gmina Łęka Opatowska otrzyma dofinansowanie na realizację zajęć dla 60 uczniów z klas I-VI.  Zgodnie z założeniami programu w każdej grupie przeprowadzonych zostanie 20 pozalekcyjnych godzin zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanych w formie odpowiadającej wiekowi i możliwością psychoruchowym uczestników. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa uczniów oraz profilaktyka wad postawy.
  Data publikacji: 21-05-2024 13:32