Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty Urzędu Gminy

REFERAT ORGANIZACYJNY

Małgorzata Gąszczak - Sekretarz Gminy

 • tel. 62 78 14 523
 • e-mail:

Klaudia Wesołowska - Sekretarka

 • tel. 62 78 14 520
 • e-mail:

Daria Markiewicz - Inspektor ds. kadr

 • tel. 62 78 14 521
 • e-mail:

Przemysław Mrózek -  Informatyk

 • tel. 62 78 14 535
 • e-mail:

Gabriela Pawlak - Sprzątaczka

 

REFERAT FINANSOWY

Emilia Panek - Skarbnik Gminy

 • tel. 62 78 14 528
 • e-mail:

Ewa Musiałek – Z-ca Skarbnika Gminy

 • tel. 62 78 14 529
 • e-mail:

Wiesława Biegasik - Inspektor ds. księgowości podatkowej

 • tel. 62 78 14 530
 • e-mail:

Alicja Składnikiewicz - Inspektor ds. księgowości budżetowej

 • tel. 62 78 14 529
 • e-mail:

Gabriela Stryczek - Inspektor  ds. księgowości

 • tel. 62 78 14 530
 • e-mail:

Anna Szubert - Inspektor ds. podatków i opłat

 • tel. 62 78 14 530
 • e-mail:

 

 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tomasz Jerczyński - Kierownik Referatu

 • tel. 62 78 14 531
 • e-mail:  

Waldemar Balcerek - Inspektor ds. komunalnych

 • tel. 62 78 14 532
 • e-mail:

Łukasz Jędrasiak - Inspektor ds. ochrony środowiska

 • tel. 62 78 14 532
 • e-mail:

Anna Pilarek - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami

 • tel. 62 78 14 532
 • e-mail:

Joanna Pietrzykowska - Pomoc administracyjna

 • tel. 62 78 14 532
 • e-mail:

Tomasz Stanikowski - Pracownik gospodarczy

Zygmunt Grycman - Konserwator wodociągów

Ireneusz Pawlak - Kontroler eksploatacji, konserwator oczyszczalni ścieków

Grzegorz Zalewski - Pracownik gospodarczy

Adam Gąszczak - Palacz, konserwator

Jarosław Cicharski - Pracownik gospodarczy

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Sarnowska - Stempniewska - Kierownik USC

 • tel. 62 78 14 533
 • e-mail:

Renata Woźnica - Inspektor ds. wojskowych i OC

 • tel. 62 78 14 534
 • e-mail:

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROMOCJI GMINY

Marcin Sarnowski  - Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

 • tel. 62 78 14 540
 • e-mail: l

Karolina Goj – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Zarządzania Projektami i Promocji Gminy, Inspektor ds. kultury, promocji i sportu,

 • tel. 62 78 14 536
 • e-mail: l

Hanna Jeż - Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 

 • tel. 62 78 14 536
 • e-mail:

Dominika Pośpiech - Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

 • tel. 62 78 14 536
 • e-mail: