Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej w Opatowie”

Inwestycja w Opatowie obejmowała wykonanie odcinka  drogi o długości około 687 mb i szerokości 4 m. Ponadto, utwardzono pobocza z kamienia łamanego, wykonano zjazdy indywidualne, rowy chłonne oraz wyremontowano fragment istniejącej nawierzchni. Zgodnie z podpisaną umową, Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna, będące wykonawcą przedmiotowego zadania, zrealizowało wszystkie prace  za kwotę 879 016,76 zł.

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Łęka Opatowska  na prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W 2022 roku dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyniosła łącznie  170 500,00 zł.