Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej imienia majora Stanisława Jeziornego

21 października 2022 r. to ważna data w historii Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej. Tego dnia odbyła się wyczekana przez całą społeczność szkoły uroczystość nadania imienia i sztandaru. Patronem został Wielki człowiek, który przed laty był jej uczniem  -  major Stanisław Jeziorny.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym św.  Maksymiliana Kolbego w  Łęce Opatowskiej, gdzie nastąpiło poświęcenie Sztandaru. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, obecne były również delegacje szkół z pocztami sztandarowymi. Nabożeństwo cechował specyficzny, odświętny klimat, dzięki czynnemu udziałowi całej społeczności szkolnej.

Po zakończeniu Mszy Św. uformowano uroczysty pochód i wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły.  Po wejściu do budynku,  przejmującym momentem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na holu szkolnym.

Przybyłych na tę niezwykłą uroczystość, powitała dyrektor szkoły. W pięknie przygotowanej sali, odbyło się przekazanie sztandaru, odczytanie stosownych dokumentów, a następnie ślubowanie wszystkich uczniów.

W trakcie uroczystości odczytano uzasadnienie wyboru patrona. Następnie głos zabierali dostojni goście, którzy w ciepłych słowach zwracali uwagę na właściwy wybór postaci patrona. W dalszej części fundatorzy sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe.

Wydarzenie zostało podsumowane częścią artystyczną w wykonaniu szkolnych artystów, którzy przygotowali wyjątkowy montaż słowno – muzyczny.

Nadanie imienia majora Stanisława Jeziornego Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej  było  wspaniałą uroczystością, która zapisze się trwale w pamięci jej uczestników.

Stanisław Jeziorny urodził się 5 stycznia 1924 roku w Łęce Opatowskiej, syn Tomasza i Marii z domu Maryniak. W wieku 10 lat stracił ojca, który zginął pracując we Francji jako górnik. Edukację na poziomie szkoły podstawowej ukończył w czerwcu 1939 roku.

 W 1941 został wywieziony na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Był zatrudniony przy budowie i  naprawie zniszczonych mostów, najpierw we Wrocławiu, a następnie na terenie Francji. Po wyzwoleniu jego  obozu przez żołnierzy kanadyjskich w 1944 roku,  trafił jako ochotnik do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po wyzwoleniu Abbeville znalazł się w 4 Kompanii Strzelców Podhalańskich. Przeszedł cały szlak bojowy wyzwalając miasta francuskie, belgijskie i holenderskie.

Po demobilizacji w dniu 26 września 1946 roku wrócił do rodzinnego domu w Łęce Opatowskiej. Spotkał się z wieloma represjami ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie  przesłuchiwany i bity. W obawie o swoje życie ukrywał się u swoich dziadków,  a następnie wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął pracę w Państwowej Fabryce Wagonów. Dopiero w 1951 roku wrócił do Łęki Opatowskiej. Aż do przejścia na emeryturę w roku 1981 pracował  w warsztatach kolejowych w Kępnie.                                     

 W 1950 roku założył rodzinę z Anną Mega. Małżeństwo dochowało się czwórki dzieci. Stanisław Jeziorny dopiero po odzyskaniu pełnej wolności przez Polskę w  1989 roku ujawnił społeczeństwu swoje wojenne losy.

Przez wiele lat działał aktywnie w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Kilka razy brał udział w uroczystościach związanych z   obchodami rocznicy wyzwolenia  belgijskich i holenderskich miast przez Wojsko Polskie.  

 Do końca życia był człowiekiem bardzo pogodnym i towarzyskim. Zachował świetną pamięć, czym imponował młodzieży na spotkaniach, w których chętnie uczestniczył. Pod koniec życia otrzymał akt mianowania na stopień majora. W roku 2015 został wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Gminy Łęka Opatowska. Stanisław Jeziorny otrzymał także m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pro Memoria, Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego Wojsk Polskich na Zachodzie, Brytyjską Gwiazdę Zasługi za Wyzwolenie Francji, Gwiazdę Zasługi za Walki na Terenie Niemiec, Medal Króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI za udział w Walkach od Normandii do Niemiec, Medal Królestwa Niderlandów za walkę o wyzwolenie Holandii, Medal Ludność Belgijskiej za udział w walkach o wyzwolenie Belgii, Odznakę Batalionu Strzelców Podhalańskich za udział w  bezustannej walce na froncie, Medal XXX lecia Wojska Polskiego. Tydzień przed śmiercią odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Stanisław Jeziorny zmarł 22 lipca 2016 roku.