Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu pt. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim”

Gmina Łęka Opatowska w ramach partnerstwa z Powiatem Kępińskim realizuje projekt pn. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazywanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022 – 2023”.

Główne działania podejmowane w ramach projektu to bezpłatne:

- wsparcie asystenta integracyjnego -  opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego;

- poradnictwo specjalistyczne (prawne i psychologiczne) – związane ze zdrowiem psychiczno – fizycznym również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny;

- zapewnienie nauki języka polskiego;

- usługi pośrednictwa pracy;

- poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe.

Poprzez realizację działań nastąpi zmiana społeczna i zawodowa w postaci nabycia nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu i na rynku pracy.

Na terenie gminy Łęka Opatowska chęć do udziału w projekcie zgłosiło dotychczas 50 cudzoziemców, którzy w głównej mierze zdecydowali się na skorzystanie ze wsparcia w formie nauki języka polskiego. Realizacja w/w zadania rozpocznie się już w październiku 2022r.