Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Opatowie

W sobotę tj. 15 października 2022 roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Opatowie. Obiekt został przekazany lokalnej społeczności.

W uroczystości na zaproszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji, projektant i wykonawca robót budowlanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, oraz zaproszeni goście. 

Ziściły się marzenia i oczekiwania mieszkańców Opatowa i lokalnej społeczności. To czego nie udawało się  zrealizować przez długi czas, dziś i teraz staje się faktem. Dziękuję  wszystkim bez wyjątku, którzy przyczynili się i wykonali wiele, a nawet bardzo wiele ze swej strony, by ten wspaniały budynek remizy i świetlicy oraz otoczenia mógł zostać wybudowany. Budynek,  w którym jesteśmy w całości został wybudowany i wyposażony z własnych środków. Nowoczesna sala, zaplecze kuchenne, remiza, pomieszczenia na spotkania, zebrania, czy próby chóru  i kabaretu, a nawet 3 pokoje, zmieniły diametralnie obraz tej części gminy i wierzę mocno  w nowy impuls dla integracji lokalnych organizacji   i wszystkich mieszkańców - powiedział Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis.

Podczas przemówień nie zabrakło podziękowań, gratulacji z faktu przeprowadzenia udanej inwestycji  i  wybudowania nowoczesnego obiektu. Goście życzyli dobrego użytkowania oraz wielu inicjatyw społecznych.

Najważniejszym momentem wydarzenia było symboliczne przekazanie klucza na ręce Sołtysa Wsi Opatów, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, Prezesa Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego  -  osób, które wspólnie będą użytkować ten obiekt. Znaczącą chwilą było także  poświęcenie budynku przez proboszcza Parafii w Opatowie ks. Józefa Wachowiaka w asyście ojców misjonarzy.

Wspaniałą oprawę artystyczną tego wydarzenia zapewnili uczniowie  ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz członkowie Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego.

Całość inwestycji wyniosła  ponad 4,5 mln zł. Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Łęka Opatowska.