Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sztafeta Pokoju

28 sierpnia 2022 r. o godz. 9.30 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu  i Turystyki  w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- Wieruszów- Torzeniec,  a łączny dystans wyniósł ok. 62 km, który podzielony był na pięć etapów.

Miejscem rozpoczęcia Sztafety Pokoju był Cmentarz komunalny w Byczynie. Meta rajdu usytuowana była w miejscowości Torzeniec, przy Pomniku ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny Światowej w Torzeńcu.

Sztafeta Pokoju organizowana była celem upamiętnienia 83. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne dla lokalnej i narodowej tożsamości. Lokalne miejsca pamięci uczczone zostały minutą ciszy, a także zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Ponadto w celu szerzenia wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane zostały wartości, które są znaczące dla mieszkańców i całej społeczności upamiętnionych miejsc.

Podczas rajdu do uczestników dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary września 1939r. W związku z organizacją rajdu o charakterze sztafety, uczestnicy mogli się zmieniać po pokonaniu odpowiedniego dla siebie dystansu. Mimo to, wielu uczestników jechało dalej, aniżeli początkowo zakładali, co świadczyć może o ich ogromnej determinacji.

Każdy uczestnik Sztafety Pokoju otrzymał pamiątkowy medal oraz odblaskową kamizelkę techniczną, w której pokonywana była trasa. Dla wszystkich przygotowany został regenerujący posiłek, po którym nastąpił ostatni etap rajdu.

W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas trwania Sztafety. Pragniemy, aby Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się w program rocznicowych obchodów wybuchu II Wojny Światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium wydarzeń sportowo- kulturalnych, popularyzujących jazdę na rowerze.

Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej Sztafety Pokoju, harcerzom pełniącym warty, mediom lokalnym oraz regionalnym za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom, bez wsparcia których organizacja Sztafety byłaby niemożliwa:

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie,

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,

Posterunek Policji w Byczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach,

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli,

Ochotnicza Straż Pożarna w Doruchowie,

Firma Usługi Szkoleniowo Medyczne – Piotr Drezner,

Cafe-Club-Polonia Kawiarnia Piotr Kukotko

44 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Poszukiwacze

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I KIBICOM ZA WSPÓLNE UCZCZENIE PAMIĘCI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ.