Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Start projektu Integracja Cudzoziemców w Powiecie Kępińskim

W dniu 14.07.2022 roku  podpisano umowę  nr DRP-X/72/MJ/2022 /2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 pt. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” na łączną kwotę 1.199.960,00 zł

W ramach projektu będziemy realizować:

  1. wsparcie asystenta integracyjnego;
  2. poradnictwo specjalistyczne ( prawne, psychologiczne),
  3. naukę języka polskiego
  4. usługi pośrednictwa pracy,
  5. poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, w partnerstwie z 6 gminami Powiatu Kępińskiego: Gminą Kępno, Gminą Bralin, Gminą Łęka Opatowska, Gminą Trzcinica, Gminą Rychtal i Gminą Perzów.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://pcpr.kepno.pl/dzialalnosc-pcpr/integracja-cudzoziemcow-w-powiaecie-kepinskim?fbclid=IwAR2UULx7hIALVDeRFb2Y7uMqVWSpl-eHeDfPCzadJ2Qk3oE3t0QY_OIN5PI

Formularze do udziału w projekcie dostępne są poniżej, oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.

PDFkwestionariusz kwalifikacyjny (1,58MB)
 

JPEGplakat a3 cudzoziemcy.jpeg (190,94KB)
JPEGulotka cudzoziemcy wersja ukraińska.jpeg (116,46KB)
JPEGulotka cudzoziemcy wersja polska.jpeg (133,12KB)