Logo
Wydrukuj tę stronę

Ekologicznie znaczy logicznie

Ekologicznie znaczy logicznie

Projekt pod pełną nazwą „Ekologicznie znaczy logicznie. Kampania edukacyjna mająca na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych osób zamieszkujących Gminę Łęka Opatowska”, dofinansowany został z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował opracowanie i wydruk broszury edukacyjnej „Ekologicznie znaczy logicznie”, konkurs plastyczny „Świat zanieczyszczony ma same złe strony” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęka Opatowska, konkurs „Eco Fashion” na zaprojektowanie i wykonanie stroju z surowców wtórnych, quiz wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska, konkurs „Łamigłówki ekologiczne” oraz wykłady dla uczniów szkół podstawowych z całej Gminy i warsztaty z upcyclingu dla młodzieży Gimnazjum w Opatowie. Projekt został zwieńczony Rodzinnym Piknikiem Ekologicznym, który odbył się 20 listopada 2016 r. w Opatowie. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ponad 21 000,00 zł z czego 18 000,00 stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu a ponad 2 000,00 zł to wkład własny Gminy.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek