Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kępińskim w 2016r.

We wtorek, 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie umowę z organizacją pozarządową - Związkiem Młodzieży Wiejskiej dotyczącą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Umowę podpisali starosta Witold Jankowski, wicestarosta Grażyna Jany oraz Karol Mac wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW.

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zacznie działać system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

W skali całego kraju powstaną 1524 punkty, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych prze organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).

W powiecie kępińskim będą funkcjonować dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden będzie prowadzony przez Powiat Kępiński, drugi został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński będzie miał dwie lokalizacje. Pierwsza z nich to Urząd Gminy w Baranowie (ul. Rynek 21; 63-604 Baranów). Druga lokalizacja to budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie (ul. Kościuszki 5; 63-600 Kępno).

DNI PRZYJĘĆ:

Urząd Gminy w Baranowie -  poniedziałki w godz. 14.00-18.00

Starostwo Powiatowe w Kępnie     -  wtorki, środy, czwartki i  piątki w godz. 11.30-15.30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielać będzie dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzony do prowadzenia organizacji pożytku publicznego (w drodze konkursu wybrano Związek Młodzieży Wiejskiej) będzie miał 5 lokalizacji w Urzędach Gmin w: Perzowie, Łęce Opatowskiej, Rychtalu, Bralinie i Trzcinicy.

Lokale gminne  na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostały udostępnione dzięki uprzejmości włodarzy gmin Baranowa, Perzowa, Łęki Opatowskiej, Rychtala, Bralina i Trzcinicy na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kępińskim.

 

DNI PRZYJĘĆ:

Urząd Gminy w Perzowie                        -        poniedziałki w godz. 8.00-12.00

(Perzów 78; 63-642 Perzów)

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej          -     wtorki w godz. 7.30-11.30

(ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska)

Urząd Gminy w Rychtalu                        -        środy w godz. 10.00-14.00

(ul. Rynek 1; 63-630 Rychtal)

Urząd Gminy w Bralinie                          -        czwartki w godz. 11.30-15.30

(ul. Rynek 3; 63-640 Bralin)

Urząd Gminy w Trzcinicy                       -        piątki w godz. 11.30-15.30

(ul. Jana Pawła II 47; 63-620 Trzcinica)

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Związek Młodzieży Wiejskiej udzielać będzie radca prawny.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Komunikat dot. placu zabaw przy Publiczn…

02-07-2020 Wyświetleń:227 Aktualności

W związku z dyżurem wakacyjnym w Publicznym Przedszkolu Samorządowym...

OSP OPATÓW W SIŁACH ODWODOWYCH WOJEWÓDZT…

02-07-2020 Wyświetleń:717 Aktualności

W dniu 02 lipca 2020 roku w Urzędzie...

Komunikat Wójta Gminy Łęka Opatowska w s…

01-07-2020 Wyświetleń:34 Aktualności

Od dnia 1 lipca 2020 r. na terenie...

Ambasadorzy nadziei pobiegli na Jasną Gó…

30-06-2020 Wyświetleń:726 Aktualności

Ambasadorzy Nadziei po trzyletniej przerwie, 27 czerwca pobiegli...

DOFINANSOWANIE DO PLACÓW ZABAW

30-06-2020 Wyświetleń:105 Aktualności

Sołectwa Opatów oraz Trzebień uczestniczące w programie „Wielkopolska...

Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trz…

30-06-2020 Wyświetleń:119 Aktualności

Trwają prace związane z realizacją zadania pn „Rozbudowa...

Informacja dla mieszkańców Biadaszek i P…

30-06-2020 Wyświetleń:66 Aktualności

Z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM prosimy o podanie...

Ogłoszenie o naborze na Rachmistrzów Spi…

30-06-2020 Wyświetleń:51 Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Wójt Gminy Łęka Opatowska...