Logo
Wydrukuj tę stronę

Wykonanie ogrodzeń łącznej długości ok. 240 mb w miejscowościach Siemianice, Opatów, Kuźnica Słupska w Gminie Łęka Opatowska

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia dotyczył prowadzenia robót w zakresie wykonania, dostawy i montażu ogrodzenia w tym:

ZADANIE 1 - 92 mb ogrodzenia przy boisku sportowym w Siemianicach:

 1. przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,
 2. osadzenie słupków w fundamentach,
 3. osadzenie słupków przybramowych,
 4. montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,
 5. montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek.

ZADANIE 2 - 92 mb ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Opatowie:

 1. przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,
 2. osadzenie słupków w stopach betonowych,
 3. osadzenie podmurówki,
 4. montaż paneli ogrodzeniowych oraz furtki.

ZADANIE 3 - 57,5 mb ogrodzenia przy budynku komunalnym w Kuźnicy Słupskiej:

 1. przygotowanie tereny i wytyczenie trasy ogrodzenia,
 2. osadzenie słupków w stopach betonowych,
 3. osadzenie podmurówki,
 4. montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,
 5. montaż i regulacja skrzydeł furtek.

Całość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 25.010,50 zł brutto, z czego 9.680, 00 zł za ogrodzenie przy boisku sportowym w Siemianicach, 10.223,00 zł za ogrodzenie przy Ośrodku Zdrowia w Opatowie, 5.107,50 zł za ogrodzenie przy budynku komunalnym w Kuźnicy Słupskiej.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek