Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Przebudowa 174 mb drogi gminnej – ul. Reymonta w Opatowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i rigolą rozsączajacą wody deszczowe w postaci skrzynek rozsączających oraz przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z włączeniem w drogę powiatową nr 5701P o szerokości 4,5 m, na odcinku ul. Reymonta w Opatowie (od ul. Radosnej do ul. Mickiewicza; od km 0+000 do km 0+174). Zakres robót obejmował w szczególności:

 1. roboty związane z montażem sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o średnicach od 200 do 250 mm,
 2. roboty związane z montażem studzienek z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i 1200 mm przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 oraz studzienek z tworzywa o średnicy 425 mm przykrytych włazem żeliwnym D400,
 3. roboty związane z montażem wpustów ulicznych żeliwnych do rury teleskopowej,
 4. roboty związane z montażem rigoli ze skrzynek rozsączających,
 5. roboty ziemne – wykop pod konstrukcję jezdni i zjazdów,
 6. montaż krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem,
 7. wykonanie podbudowy jezdni gr. 10 cm z piasku,
 8. wykonanie dolnej warstwy podbudowy jezdni z kamienia łamanego 0/63 mm gr. 15 cm i górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm,
 9. wykonanie podbudowy zjazdów gr. 15 cm z chudego betonu,
 10. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego na jezdni,
 11. wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na zjazdach,
 12. montaż rur osłonowych dla przewodów telefonicznych,
 13. regulacje istniejących wpustów ulicznych, zaworów wodociągowych i innych urządzeń w jezdni.

Wartość robót budowlanych zakontraktowano na kwotę 161.416,21 zł.

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Gm…

24-01-2020 Wyświetleń:709 Aktualności

Dnia 16 stycznia 2020 na zaproszenie Wójta Gminy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na w…

23-01-2020 Wyświetleń:23 Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań...

100 rocznica powrotu do Macierzy

23-01-2020 Wyświetleń:571 Aktualności

W poniedziałek 20 stycznia w Gminie Łęka Opatowska...

„Mały ZUS Plus”

22-01-2020 Wyświetleń:10 Ogłoszenia

Zakład  Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1  lutego...

Zaproszenie na Forum Rolnicze

22-01-2020 Wyświetleń:51 Aktualności

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na Forum Rolnicze Powiatu...

Zapraszamy na ferie z dmuchańcami

22-01-2020 Wyświetleń:312 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska serdecznie zaprasza dzieci w...

100 rocznica powrotu do Macierzy

17-01-2020 Wyświetleń:235 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół...

Zajęcia w świetlicach środowiskowych

16-01-2020 Wyświetleń:126 Aktualności

Fenomenem na szeroką skalę są działające na terenie...

NA STRAŻY GRANIC

16-01-2020 Wyświetleń:131 Aktualności

10 styczna w Domu Kultury w Bolesławcu otwarto...