Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Modernizacja kotłowni olejowej przy Zespole Szkół w Łęce Opatowskiej do spalania pelletu

Zakres rzeczowy robót obejmował:

1) roboty rozbiórkowe i demontażowe polegające na:
a) demontażu istniejącego palnika olejowego poprzez zdemontowanie i zabezpieczenie w celu składowania jako palnik rezerwowy,

b) demontażu w niezbędnym zakresie instalacji oleju opałowego doprowadzającego paliwo do palnika w taki sposób aby w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym nakładzie prac przywrócić możliwość zasilania palnika rezerwowego na olej opałowy,
c) demontażu w niezbędnym zakresie instalacji zasilania elektrycznego palnika olejowego,
d) demontażu w niezbędnym zakresie części instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowniczej oraz automatyki.
2) roboty montażowe:
a) montaż palnika z sondą lambda na biomasę (pellet) o mocy 200 kW – 1 szt.,
b) montaż automatyki wraz z osprzętem,
c) montaż instalacji podającej pellet ze zbiornika głównego (w pomieszczeniu),
d) montaż zbiornika w pomieszczeniu do składowania pelletu 1000 kg – 1 szt.,

e) wykonanie zabezpieczenia p-poż.
3) roboty rozruchowe:
a) wykonanie wszystkich niezbędnych badań szczelności układów hydraulicznych i dostarczania paliwa zakończone sporządzeniem stosownych protokołów odbiorczych,
b) wykonanie badań zabezpieczeń i instalacji elektrycznej oraz automatyki kotłowni, zakończone stosownym protokołem,
c) rozruch kotłowni z pomiarem wszystkich układów zabezpieczających instalację i kocioł po przebudowie,
d) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla Urzędu Dozoru Technicznego wraz z analizą techniczną procesu spalania.

Na realizację ww. zadania Gmina Łęka Opatowska przeznaczyła 62.000,00 zł.

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Gala podsumowująca VII edycję ogólnopols…

12-09-2019 Wyświetleń:20 Ogłoszenia

24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi...

Otwarta Strefa Aktywności w Siemianicach

12-09-2019 Wyświetleń:83 Aktualności

W dniu 11 września w Urzędzie Gminy Łęka...

Centrum aktywności w centrum miejscowośc…

12-09-2019 Wyświetleń:98 Aktualności

W dniu 11 września w Urzędzie Gminy Łęka...

Uroczyste otwarcie sali widowiskowej poł…

12-09-2019 Wyświetleń:915 Aktualności

W piątek 6 września 2019 roku odbyło się...

Zaproszenie na Wielkopolskie Forum Aktyw…

11-09-2019 Wyświetleń:34 Ogłoszenia

Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizuje...

500 + dla osób niezdolnych do samodzieln…

11-09-2019 Wyświetleń:18 Ogłoszenia

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie...

Zapraszamy do udziału w rajdzie rolkarzy…

11-09-2019 Wyświetleń:407 Aktualności

Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe oraz Urząd Gminy...

Zaproszenie na szkolenie oraz do składan…

10-09-2019 Wyświetleń:93 Aktualności

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza na szkolenie z zakresu...

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

10-09-2019 Wyświetleń:95 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza nabór uzupełniający na...