Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

..

A+ A A-

Czas na waloryzację emerytur i rent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty. Więcej informacji w załączniku poniżej
Czytaj dalej...

Dla kogo są stypendia i jak je znaleźć?

Fundacja Dobra Sieć działająca od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadzili ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Ponadto na portalu publikują  artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Kontynuują rozpoczęty pod koniec 2019…
Czytaj dalej...

Olimpiada ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczenia społecznych"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o VI edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, którą prowadzi ZUS od 2013 r. dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada składa się z trzech etapów. W I etapie szkolnym wzięło udział aż 1884 uczniów z 75 szkół z całej wielkopolski.                                                                                                Przed uczestnikami II etap olimpiady – wojewódzki, do którego zakwalifikowały…
Czytaj dalej...

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na ternie Gminy Łęka Opatowska,  w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą stałe badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) Badanie aktywności ekonomicznej ludności.   Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych dostępne są na stronie Urzędu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-luty-2020,195,1.html Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT
Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 23 stycznia 2020r.

Zarządzenie Nr  5/2020 Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumetów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęka Opatowska.     Skan zarządznia w załączniku poniżej
Czytaj dalej...

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja

  • Dział: Ogłoszenia
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi…
Czytaj dalej...

„Mały ZUS Plus”

Zakład  Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1  lutego br. wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Więcej informacji w poniższym załączniku.
Czytaj dalej...

Środki PFRON bez wychodzenia z domu – System SOW

  • Dział: Ogłoszenia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.  „Osoby z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2020 roku mogą elektronicznie składać wnioski o dofinansowanie, zarówno do turnusów rehabilitacyjnych, jak…
Czytaj dalej...

Konkurs "Czytelmistrz 2020 "

  • Dział: Ogłoszenia
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie wraz z Gminą Wieruszów i Starostwem Powiatowym w Wieruszowie zachęca do udziału w konkursie „Czytelmistrz 2020" to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jest autorskim pomysłem burmistrza Wieruszowa oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa.          …
Czytaj dalej...

IV edycja Konkursu „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe /Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późń.zm/. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego…
Czytaj dalej...

Zgłoszenia do "Małego ZUS" do 8 stycznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To ważna informacja, bo wniosek trzeba złożyć do 8 stycznia 2020 r. Więcej informacji w poniższym załączniku.
Czytaj dalej...

Ważne terminy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2229 z poźn.zm.), koła gospodyń wiejskich, wykorzystują przyznaną pomoc w całości do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano pomoc, na cele określone w § 2 ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz rozlicza ją poprzez złożenie sprawozdania do Biura Powiatowego ARiMR do dnia 31 stycznia 2020 r.
Czytaj dalej...

"Czyszczone kominy to mniejszy smog"

  • Dział: Ogłoszenia
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.
Czytaj dalej...

Od grudnia zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od grudnia zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie. Sprawdź, ile możesz sobie dorobić! Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy na niej. Jeżeli chcemy i mamy siłę, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS.…
Czytaj dalej...

Indywidualne mikrorachunki podatkowe

 „Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Początek 2020 roku niesie zmiany w zakresie sposobu dokonywania wpłat na rzecz podatków PIT, CIT i VAT. W rozliczeniach z urzędami skarbowymi podatnicy będą wykorzystywać indywidualne mikrorachunki podatkowe. Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku.
Czytaj dalej...

Badania Przesiewowe Raka Jelita Grubego

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu realizuje Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. W ramach Programu będą prowadzone BEZPŁATNE badania kolonoskopowe, oraz udzielane informacje edukacyjne i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów - bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów. Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość…
Czytaj dalej...

Przetarg na renowację boiska sportowego w Łęce Opatowskiej

Ludowy Klub Sportowy "ZAWISZA" Łęka Opatowska ogłasza przetarg nieograniczony na "Renowację boiska Spotrowego w Łęce Opatowskiej. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. UWAGA !!! Pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółów zamówienia - do pobrania poniżej. Zmiana treści projektu umowy - do pobrania poniżej      
Czytaj dalej...

Kampania informacyjna „PRODUKT POLSKI - KUPUJ ŚWIADOMIE”

Rozpoczęła się kampania informacyjna „PRODUKT POLSKI - KUPUJ ŚWIADOMIE”, realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych…
Czytaj dalej...

Konkurs Barwy Wolontariatu

  • Dział: Ogłoszenia
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019. Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020"

  • Dział: Ogłoszenia
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.  w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy  Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020” Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688…
Czytaj dalej...

Niższy podatek dla emerytów i rencistów

  • Dział: Ogłoszenia
Uwaga emeryci i renciści: od października zmienia się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co z tym związane, zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych. Więcej informacji w poniższym załączniku.
Czytaj dalej...

Badania ankietowe

  • Dział: Ogłoszenia
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, w dniach 1-20 października, ankieterzy statystyczni realizują badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.   Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/
Czytaj dalej...

Masz Głos startuje z kolejną edycją

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Najstarszy mieszkaniec gminy Łęka Opatow…

26-02-2020 Wyświetleń:1282 Aktualności

Dnia 20 lutego 2020r. swoje setne urodziny obchodził...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na…

25-02-2020 Wyświetleń:40 Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych...

Zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Pa…

24-02-2020 Wyświetleń:73 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół...

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU STOSO…

24-02-2020 Wyświetleń:45 Aktualności

STOWARZYSZENIE NAUKOWO TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ROLNICTWA ODDZIAŁ...

Czas na waloryzację emerytur i rent

21-02-2020 Wyświetleń:26 Ogłoszenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 marca...

Walentynkowe spotkanie Seniorów

20-02-2020 Wyświetleń:694 Aktualności

W dniu 18 lutego odbyło się spotkanie członków...

XXI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, B…

18-02-2020 Wyświetleń:229 Aktualności

W miniony weekend w sali sportowej OKSiR i...

I GMINNY KONKURS CZYTELNICZY "Czyta…

18-02-2020 Wyświetleń:190 Aktualności

 ,,Czytam, bo...lubię” pod takim hasłem 13.02.2020 w Zespole...

Spotkanie informacyjne w sprawie S-11

18-02-2020 Wyświetleń:904 Aktualności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w...