Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Akta pracownicze - ważne zmiany w przepisach

  • Dział: Ogłoszenia
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).  Zmiany obejmują: ·         skrócenie okresu przechowywania przez pracodawcędokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz aktosobowych pracownika (z 50 na…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na: 1. Kulturę, sztukę, ochrone dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=6166
Czytaj dalej...

Zmiany w PIT od 2019r.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w PIT od 2019r. zamieszczonymi pod załączonym poniżej odnośnikiem https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika
Czytaj dalej...

Harmonogram zebrań wiejskich - wybory sołtysa i rady sołeckiej w 2019 r.

  • Dział: Ogłoszenia
Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Łęka Opatowska w celu przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. Sołtysa i Rady sołeckiej Lp. Sołectwo Miejsce zebrania Termin zebrania Godzina zebrania 1. Kuźnica Słupska Świetlica wiejska w  Kuźnicy Słupskiej 07.01.2019r. 1830 2. Zmyślona Słupska Sala wiejska w Zmyślonej Słupskiej 08.01.2019r. 1830 3. Lipie Sala…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 października 2018 r.

  • Dział: Ogłoszenia
Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji Projektu Partnerskiego RPWP.08.01.02-30-0123/17 pt. "Drogowskaz do celu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 8: Edukacja; Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej;…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 R.W sprawie: konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze…
Czytaj dalej...

Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa. termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem; http://www.kowr.gov.pl/konkurs;  do 31 sierpnia 2018 r.
Czytaj dalej...

Badanie wzroku

Urząd Gminy Łęka Opatowska na prośbę firmy OKO - LUX Sp. z o.o. zamieszcza zaproszenie na badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Czytaj dalej...

"Nowe wyzwanie - własna firma"

 Ruszył nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma” finansowany z Funduszy Unijnych realizowany przez firmę OEG. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na jej rozpoczęcie. Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców województwa wielkopolskiego którzy:- mają ukończone…
Czytaj dalej...

Mikrodotacje na społeczne akcje!

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”. Aktualnie trwają spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich powiatach subregionu kaliskiego! Terminy i miejsca spotkań dostępne są na stronie. Możliwe jest także wejście poprzez stronę www.kip.kalisz.pl -> Aktualności. Udział w spotkaniu…
Czytaj dalej...

Ulga na start – przedsiębiorco wybierz świadomie! Informacja prasowa ZUS

  • Dział: Ogłoszenia
Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie. Przedsiębiorca może skorzystać z…
Czytaj dalej...

„Premie dla młodych rolników”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.  Warunki…
Czytaj dalej...

Stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR  a Fundacją Przedsiębiorczości w  Łodzi dotyczące realizacji XVII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019". Więcej szczegółów w załączniku.
Czytaj dalej...

Informacja KOWR do przedsiębiorców

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla przedsiębiorców w sprawie obowiązku wpłat na fundusze promocji. Przedsiębiorco, przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji! Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji. Wraz z wpłatą zobowiązani są również…
Czytaj dalej...

Zaproszenie dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego

  • Dział: Ogłoszenia
Wójt Gminy Łęka Opatowska zaprasza wszystkie osoby spełniające niżej określone ustawowe wymogi i zainteresowane pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego do kontaktu z Urzędem Gminy Łęka Opatowska w terminie do 23 kwietnia 2018r. telefonicznie pod nr 62 78 14 520 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędnika wyborczego: wyższe wykształcenie, nie…
Czytaj dalej...

Nieodpłatne szkolenie dla kondydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jako  Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje nieodpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Przewidywanych jest 10 spotkań. Odbywać się one będą w Kępnie, jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja br. Szczegółowe informację w załączeniu.        
Czytaj dalej...

Europejskie badanie warunków życia ludności

  • Dział: Ogłoszenia
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do czerwca br. na ternie Gminy Łęka Opatowska w wylosowanych gospodarstwach domowych,realizowane będzie "Europejskie badanie warunków życia ludności". Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/  
Czytaj dalej...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

  • Dział: Ogłoszenia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie przekazuje do publicznej wiadomości nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2018, Poz. 360) - obowiązujące od 28 lutego 2018 r. na obszarze całej Polski, w tym naszego powiatu.
Czytaj dalej...

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe - szkolenia ARiMR z nowych zasad

Informujemy, że 20 marca 2018r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbędzie się szkolenie przeprowadzane przez pracowników ARiMR dotyczące zasad przyznawania płatności obszarowych w 2018r. oraz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Szczegółowe informacje zamieszczono poniżej.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Spotkanie Wielkanocne

23-04-2019 Wyświetleń:463 Aktualności

14  kwietnia  2019 r. o godzinie 13:00  w...

Porozumienie o remoncie drogi powiatowej…

19-04-2019 Wyświetleń:111 Aktualności

W czwartek 18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w...

Nowa Piątka

18-04-2019 Wyświetleń:127 Aktualności

W dniu 17.04.2019r od godziny 1220 – 1350...

Zapraszamy na dzień strażaka FLORIANKI

18-04-2019 Wyświetleń:180 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Ochotnicza Straż Pożarna...

„Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska sza…

12-04-2019 Wyświetleń:169 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że Gmina Łęka...

Wolontariusze z wizytą w Środowiskowym D…

12-04-2019 Wyświetleń:170 Aktualności

W piątkowe przedpołudnie 29 marca wolontariusze ze Szkoły...

Punkt informacyjny Programu "Nowa P…

12-04-2019 Wyświetleń:186 Aktualności

Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na...

„Razem bezpieczniej” – projekt z Gminy Ł…

12-04-2019 Wyświetleń:140 Aktualności

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Archipelag Skarbów

09-04-2019 Wyświetleń:405 Aktualności

Uczniowie klas VII i VIII  Szkół Podstawowych z...