Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Wybierasz się na emeryturę? Może warto poczekać do lipca?

  • Dział: Ogłoszenia
Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Czy zrobić to jeszcze w tym miesiącu, czy lepiej poczekać do lipca? Pomyśl, co Ci się bardziej opłaca. Najlepiej jak najpierw sprawdzisz prognozowaną wysokość emerytury u doradcy emerytalnego w ZUS. Więcej informacji w poniższym załączniku.
Czytaj dalej...

Kontakt z ZUS - osobiście, przez telefon, elektronicznie?

  • Dział: Ogłoszenia
Prawie 42 tys. klientów odwiedziło w kwietniu 12 placówek ZUS na terenie, który obsługuje Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym czasie, w całym  kraju liczba osób na salach obsługi klientów osiągnęła pułap przeszło 1,5 mln wizyt, a Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) odebrało prawie 313 tys. połączeń. Co jednak najbardziej cieszy, ponad 3 miliony…
Czytaj dalej...

Stypendia pomostowe

  • Dział: Ogłoszenia
Fundacja Wrota Wielkopolski informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł. × 10 miesięcy). Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę na studiach dziennych, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Dochód na osobę w…
Czytaj dalej...

Badania ankietowe dla wylosowanych gospodarstw rolnych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Łęka Opatowska, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni będą realizować następujące badania ankietowe: - Czerwcowe badanie rolnicze, - Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są w poniższych  linkach:…
Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne nt. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.  Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości uzyskania wsparcia na otwarcie firmy, w postaci dotacji i pożyczek z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w środę 29 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00, w budynku Starostwa Powiatowego…
Czytaj dalej...

Ruszyła wypłata 13 emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.
Czytaj dalej...

ARiMR przyjmuje eWnioskiPlus

  • Dział: Ogłoszenia
W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez Internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR przyjmuje elektroniczne wnioski od piątku 15 marca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.
Czytaj dalej...

Informacja o naborze do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019r. rozpoczęła nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są…
Czytaj dalej...

Programy stypendialne

Fundacja Dobra Sieć informuje o dostępnych programach stypendialnych. Serwis www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów!  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.mojestypendium.pl
Czytaj dalej...

Akta pracownicze - ważne zmiany w przepisach

  • Dział: Ogłoszenia
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).  Zmiany obejmują: ·         skrócenie okresu przechowywania przez pracodawcędokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz aktosobowych pracownika (z 50 na…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na: 1. Kulturę, sztukę, ochrone dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=6166
Czytaj dalej...

Zmiany w PIT od 2019r.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w PIT od 2019r. zamieszczonymi pod załączonym poniżej odnośnikiem https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika
Czytaj dalej...

Harmonogram zebrań wiejskich - wybory sołtysa i rady sołeckiej w 2019 r.

  • Dział: Ogłoszenia
Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Łęka Opatowska w celu przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. Sołtysa i Rady sołeckiej Lp. Sołectwo Miejsce zebrania Termin zebrania Godzina zebrania 1. Kuźnica Słupska Świetlica wiejska w  Kuźnicy Słupskiej 07.01.2019r. 1830 2. Zmyślona Słupska Sala wiejska w Zmyślonej Słupskiej 08.01.2019r. 1830 3. Lipie Sala…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 października 2018 r.

  • Dział: Ogłoszenia
Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji Projektu Partnerskiego RPWP.08.01.02-30-0123/17 pt. "Drogowskaz do celu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 8: Edukacja; Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej;…
Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 R.W sprawie: konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze…
Czytaj dalej...

Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa. termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem; http://www.kowr.gov.pl/konkurs;  do 31 sierpnia 2018 r.
Czytaj dalej...

Badanie wzroku

Urząd Gminy Łęka Opatowska na prośbę firmy OKO - LUX Sp. z o.o. zamieszcza zaproszenie na badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Czytaj dalej...

"Nowe wyzwanie - własna firma"

 Ruszył nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma” finansowany z Funduszy Unijnych realizowany przez firmę OEG. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na jej rozpoczęcie. Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców województwa wielkopolskiego którzy:- mają ukończone…
Czytaj dalej...

Mikrodotacje na społeczne akcje!

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”. Aktualnie trwają spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich powiatach subregionu kaliskiego! Terminy i miejsca spotkań dostępne są na stronie. Możliwe jest także wejście poprzez stronę www.kip.kalisz.pl -> Aktualności. Udział w spotkaniu…
Czytaj dalej...

Ulga na start – przedsiębiorco wybierz świadomie! Informacja prasowa ZUS

  • Dział: Ogłoszenia
Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie. Przedsiębiorca może skorzystać z…
Czytaj dalej...

„Premie dla młodych rolników”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.  Warunki…
Czytaj dalej...

Stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR  a Fundacją Przedsiębiorczości w  Łodzi dotyczące realizacji XVII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019". Więcej szczegółów w załączniku.
Czytaj dalej...

Informacja KOWR do przedsiębiorców

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla przedsiębiorców w sprawie obowiązku wpłat na fundusze promocji. Przedsiębiorco, przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji! Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji. Wraz z wpłatą zobowiązani są również…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Harmonogram szczepienia psów i kotów prz…

24-06-2019 Wyświetleń:34 Aktualności

W załączeniu publikujemy harmonogram szczepienia psów i kotów...

UWAGA MIESZKAŃCY!

21-06-2019 Wyświetleń:126 Aktualności

Proszę właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale mieszkalne obcokrajowcom o...

Zapraszamy na Powiatowy Dzień Dziecka

21-06-2019 Wyświetleń:219 Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu serdecznie zaprasza na...

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawi…

19-06-2019 Wyświetleń:222 Aktualności

Gmina Łęka Opatowska mając na uwadze konieczność stałego...

Spotkanie z Afryką – Robert Gondek w bib…

18-06-2019 Wyświetleń:139 Aktualności

O podróżach, przyrodzie i zwierzętach, o najwyższych szczytach...

Zapraszamy na III Turniej Piłki Nożnej P…

18-06-2019 Wyświetleń:223 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Ochotnica Straż Pożarna...

Uczestnicy Stowarzyszenia „Carpe Diem” w…

18-06-2019 Wyświetleń:415 Aktualności

W dniu 9 maja w godzinach rannych wyruszyliśmy...

Konkurs plastyczny „Przyklejeni do smart…

18-06-2019 Wyświetleń:220 Aktualności

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I –...

Wybierasz się na emeryturę? Może warto p…

17-06-2019 Wyświetleń:25 Ogłoszenia

Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy...