Logo
Wydrukuj tę stronę

DOFINANSOWANE DO WYMIANY KOTŁÓW ORAZ DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DOFINANSOWANE DO WYMIANY KOTŁÓW ORAZ DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Od dnia 18 sierpnia 2020r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej, lub w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska w dniach od 18.08.2020r do 25.08.2020 w godz. 730 - 1530. Wnioski rozpatrywane będą wg. kolejności wpływu.

Przewidziana kwota na dofinansowanie wymiany kotłów w budżecie gminy wynosi 70 tyś. zł. oraz 30 tyś na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednostkowa wartość dofinansowania wynosić będzie od 3.000 do 3.500 zł w zależności od rodzaju kotła oraz 3.000 zł dla przydomowej oczyszczalni ścieków, ale nie więcej niż 50% ceny zakupu.  (szczegóły w regulaminie poniżej).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby chcące wymienić swoje niespełniające norm emisji spalin kotły, na kotły ekologiczne, oraz osoby chcące wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków dla nieruchomości w miejscowościach w których istnieje lub jest zaprojektowana kanalizacja sanitarna, która nie przewiduje podłączenia nieruchomości do sieci.

Dofinansowaniu podlegać będzie tylko zakup kotła i przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w regulaminie oraz zakupionego po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek