Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat dot. funkcjonowania przedszkoli i żłobków - aktualizacja informacji

Komunikat dot. funkcjonowania przedszkoli i żłobków - aktualizacja informacji

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że od 18 maja 2020 r. wznowiono działalność Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że od 25 maja 2020 r.  planujemy w zależności od rozwoju sytuacji, również otworzyć Żłobek Gminny w Opatowie oraz oddziały przedszkolne znajdujące się na terenie gminy. Ponadto, planujemy również wznowić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych w zależności od decyzji rodziców oraz sytuacji w poszczególnych placówkach oświatowych.

                                                           Wójt Gminy

                                                      /-/ Adam Kopis

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek