Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat dot. funkcjonowania boisk sportowych na terenie Gminy Łęka Opatowska - aktualizacja

Komunikat dot. funkcjonowania boisk sportowych na terenie Gminy Łęka Opatowska - aktualizacja

Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów związanym ze znoszeniem kolejnych obostrzeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  informujemy, że nadal zamknięte są otwarte boiska sportowe zlokalizowane  na terenie Gminy Łęka Opatowska. Zgodnie z Komunikatem Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 5 maja 2020 r. na terenie gminy otwarte są wyłącznie:
boisko „Orlik 2012” w Siemianicach oraz boisko wielofunkcyjne w Opatowie z zachowaniem następujących ograniczeń obowiązujących od 18 maja 2020 r.:

 • możliwość wejścia na obiekt tylko przez wcześniejszą rezerwację:

- boisko Orlik pod numerem telefonu: 723 927 497

- boisko wielofunkcyjne pod numerem telefonu: 607 925 534,

 • konieczność osobistego zgłaszania się do opiekunów obiektu,
 • ograniczona liczba osób korzystająca z boiska: maksymalnie 14 osób oraz 2 trenerów,
 • ograniczona liczba osób korzystająca z kortu tenisowego: maksymalnie 4 osoby oraz 1 trener,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • zasłanianie twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy i po jego opuszczeniu,
 • przestrzeganie poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące,
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 • w okresie ograniczenia funkcjonowania wprowadza się zakaz korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego (poza WC),
 • czas korzystania z boisk wynosi 45 minut i rozpoczyna się o pełnej godzinie. Po każdej grupie następuje dezynfekcja urządzeń i instalacji, dotyczy także piłek.

 

Jednocześnie informujemy, że godziny otwarcia boisk nie ulegają zmianie.

 Powyższe zasady obowiązują od 18 maja 2020 r do odwołania.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższych wytycznych!!!!!!

 

                            Wójt Gminy

                       /-/ Adam Kopis

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek