Logo
Wydrukuj tę stronę

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

Wójt Gminy Łęka Opatowska w oparciu o pismo Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 16 kwietnia 2020r. nr DKL-0713-35/20 informuje wyborców o możliwości zgłoszenia swoich kandydatur do uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Łęka Opatowska, celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w § 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. poz. 267 ze zm.).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 664 082 554.

Łęka Opatowska, dnia 16 kwietnia 2020r.

Wójt Gminy

/-/ Adam Kopis

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek