Logo
Wydrukuj tę stronę

"Zdalna szkoła"

"Zdalna szkoła"

Zagrożenie epidemiologiczne wprowadziło w naszym życiu szereg zmian i ograniczeń. Jedną z takich zmian jest zamknięcie placówek oświatowych na terenie całego kraju. W trosce o rozwój najmłodszego pokolenia, nauczyciele docierają ze szkolnym materiałem do uczniów za pomocą współcześnie dostępnych  technologii. Jednak nie wszyscy uczniowie mają możliwość komunikowania się i nauki za pomocą urządzeń elektronicznych i Internetu. W celu zapewnienia dostępu uczniom do zdalnej nauki, szkoły które posiadały własne tablety lub komputery przenośne użyczyły je swoim uczniom już w pierwszych dniach od zamknięcia szkoły. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w placówkach w Łęce Opatowskiej i Opatowie.

Gmina Łęka Opatowska, wychodząc naprzeciw najbardziej potrzebującym uczniom, zakupiła 27 nowoczesnych laptopów dla uczniów szkół podstawowych. Sprzęt ten zostanie przekazany do szkół, które użyczą go uczniom nieposiadającym własnego komputera. Całkowity koszt zakupu laptopów wyniósł 59 359,00 i w całości zostanie sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek