Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Łęka Opatowska na kadencję 2019-2024

W dniach od 07 stycznia 2019r. do 22 stycznia 2019r. w 12 sołectwach Gminy Łęka Opatowska odbyły się zebrania wiejskie, na których w głosowaniu tajnym wybierano sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019 - 2024. Z powodu rezygnacji i niewyrażenia zgody przez dotychczasowych sołtysów na ponowne kandydowanie i piastowanie tej funkcji, w dwóch sołectwach nastąpiły zmiany (Kuźnica Słupska, Raków). W pozostałych dziesięciu sołectwach mieszkańcy powierzyli funkcję sołtysa osobom dotychczas piastującym tę funkcję. Po zmianie statutów sołectw Uchwałą Nr III/19/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska  z dnia 19 grudnia 2018r. kadencja nowo wybranych Sołtysów i Rad Sołeckich będzie trwać 5 lat.

Przed rozpoczęciem obrad Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019r. Adam Kopis Wójt Gminy, Michał Jerczyński Przewodniczący Rady Gminy oraz Alina Brząkała Skarbnik Gminy wręczyli gratulacyjne listy nowo wybranym Sołtysom.  Wójt Gminy podziękował również za pracę na rzecz swoich sołectw i całej społeczności Gminy Łęka Opatowska Panią Sołtys, które nie ubiegały się o reelekcje na kolejna kadencję: Pani Marcie Zaczyk – Sołtys Sołectwa Raków w kadencji 2015-2019 oraz Pani Krystynie Staloch – Sołtys Sołectwa Kuźnica Słupska trzech kadencji: w latach 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019.

Zestawienie wyników wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Łęka Opatowska

 

Lp. Sołectwo Wybrany Sołtys Skład wybranej Rady Sołeckiej
1. Biadaszki Lubojański Marek

Brzeziński Wiesław

Olbrych Łukasz

Sołtysik Wojciech

Zimny Ireneusz

2. Kuźnica Słupska Szkudlarek Angelika

Adameczek Paweł

Bulak Jarosław

Sobolewska Magdalena

3. Lipie Osada Tadeusz

Hendrysiak Grzegorz

Golik Paweł

Sola Krzysztof

Karbowiak Urszula

4. Łęka Opatowska Gąszczak Dariusz

Andrószowska-Kawula Dorota

Bartosik Wiesława

Flaczyk Elżbieta

Jankowy Krystyna

Jerczyńska Emilia

Macioszczyk Włodzimierz

Mega Helena

Wodnik Andrzej

5. Marianka Siemieńska Grzesiak Stefania

Błaszczyk Andrzej

Gawlik Sławomir

Grzesiak Jerzy

Stencel Bogdan

6. Opatów Adamski Grzegorz

Cyga Ewa

Górecki Karol

Kanclerz Piotr

Kowalski Marek

Musiała Zbigniew

Pregiel Walenty

Wiatrak Łukasz

Żymełka Monika

7. Piaski Stempin Anna

Gruszka Adam

Krawczyk Monika

Napierała Edmund

Nawrot Leszek

8. Raków Woźnica Iwona

Biczysko Tomasz

Korek Maria

Musiałek Leszek

Pacyna Marian

Piszczałka Tomasz

Zaczyk Marta

9. Siemianice Skotnik Elżbieta

Mączka Grażyna

Nawrot Filip

Nawrot Kazimierz

Nawrot Krzysztof

Płonka Damian

Sarnowski Marcin

10. Szalonka Rataj Joanna

Gąszczak Mateusz

Piszczałka Krzysztof

Rybicki Przemysław

Strzelecki Tadeusz

Wodzicki Eugeniusz

Wodzicki Sławomir

11. Trzebień Lubojański Tomasz

Hołoś Karol

Idzikowski Zbigniew

Jerczyński Marek

Pawlak Marzena

Szymkowiak Sławomir

Uszycka Beata

12. Zmyślona Słupska Stodolski Piotr

Jóźwiakowski Marcin

Kula Grzegorz

Nawrot Tomasz

Wielgosz Marian

 

 

Frekwencja na wyborczych zebraniach sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Łęka Opatowska

 

Lp. Miejscowość Liczba osób uprawnionych Liczba osób uczestniczących w zebraniu Frekwencja
1. Biadaszki 275 17 6,18
2. Kuźnica Słupska 123 36 29,27
3. Lipie 163 29 17,79
4. Łęka Opatowska 710 80 11,27
5. Marianka Siemieńska 80 46 57,50
6. Opatów 1039 64 6,16
7. Piaski 330 31 9,39
8. Raków 359 50 13,93
9. Siemianice 573 40 6,98
10. Szalonka 131 17 12,98
11. Trzebień 287 43 14,98
12. Zmyślona Słupska 86 15 17,44
  Razem w Gminie 4156 468 11,26

 

Wszystkim osobom sprawującym funkcję Sołtysa w minionej kadencji oraz członkom Rad Sołeckich składam serdeczne podziękowania za współpracę z Urzędem Gminy oraz za pracę na rzecz swoich miejscowości i całej Gminy. Szczególnie dziękuję tym Sołtysom, którzy z różnych względów nie pełnią obecnie tej funkcji. Wielu Sołtysów sprawowało i nadal sprawuje tę funkcję już od kilku kadencji, im szczególnie gratuluję zaufania jakim obdarzają ich mieszkańcy poszczególnych sołectw. Ze swej strony deklaruję pomoc i współpracę, jednocześnie nowo wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich życzę owocnej pracy i zaangażowania wszystkich mieszkańców w życie społeczności lokalnej powiedział Adam Kopis Wójt Gminy Łęka Opatowska

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Informacja dla uczestników III Biegu Uli…

19-07-2019 Wyświetleń:501 Aktualności

Informujemy, że biuro zawodów podczas III Biegu Ulicznego ...

Miejsca parkingowe - Dni Gminy Łęka Opat…

19-07-2019 Wyświetleń:583 Aktualności

W związku z organizacją Dni Gminy Łęka Opatowska...

Dofinansowanie do budowy placu zabaw w L…

19-07-2019 Wyświetleń:93 Aktualności

W dniu 17 lipca Wójt Gminy Łęka Opatowska...

ROZBIÓRKA „STAREGO PRZEDSZKOLA W OPATOWI…

19-07-2019 Wyświetleń:136 Aktualności

W dniu 19 lipca w Urzędzie Gminy Łęka...

Umowy na wymianę kotłów podpisane.

17-07-2019 Wyświetleń:110 Aktualności

W dniu 16 lipca w Urzędzie Gminy Łęka...

Zapraszamy do udziału w konkurencjach dl…

17-07-2019 Wyświetleń:378 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska serdecznie zaprasza dzieci do...

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGO…

17-07-2019 Wyświetleń:115 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że w dniu...

Przebudowa ul. Parkowej w Opatowie

16-07-2019 Wyświetleń:138 Aktualności

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji pn „Przebudowa...

Pielgrzymka GENIUS LOCI do Częstochowy

12-07-2019 Wyświetleń:225 Aktualności

XI Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy członków i sympatyków...