Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Umowa na realizację projektu "drogowskaz do celu" podpisana

W dniu 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie  Projektu Partnerskiego RPWP.08.01.02-30-0123/17 pt. "Drogowskaz do celu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 8: Edukacja; Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałania 8.1.2. Kształcenia ogólne – Projekty konkursowe. W celu realizacji wspólnych działań Gmina Łęka Opatowska, będąca Partnerem Projektu ustanowiła Partnerstwo z Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME Magdalena Kamińska z siedzibą w Kępnie, ul. Kokocińskiego 17, 63-600, pełniącym rolę Partnera Wiodącego Projektu.

Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci rozwiązania problemu niewystarczających umiejętności i kompetencji wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych w Gminie Łęka Opatowska. Celem ogólnym projektu jest zatem wzrost jakości procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjno-rozwojowego stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane problemy placówek działających na terenie gminy Łęka Opatowska, obejmującego nabycie kompetencji kluczowych przez 77 uczniów i 56 uczennic i podniesienie kompetencji dydaktycznych 6 nauczycieli i 35 nauczycielek przedmiotowych szkół oraz doposażenie wszystkich szkół w niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zakres projektu obejmuje:

1.Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze i rozwojowe naukowo-techniczne, zajęcia z matematyki, j. angielskiego dla 133 uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

2.Wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych poprzez zajęcia specjalistyczne;

3.Doposażenie 4 szkół w niezbędne materiały oraz pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;

4.Wsparcie 41 nauczycieli poprzez szkolenia w zakresie wykorzystywania w nauczaniu e-zasobów/e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS, kompetencji wychowawczych oraz poprzez studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

Całkowita wartość projektu wynosi 345 305,75 zł., w tym kwota dofinansowania to 297 305,75 zł. Pozostała kwota w wysokości       48 000 zł to wkład własny gminy w postaci eksploatacji sal dydaktyczny w poszczególnych szkołach.

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

VIII Turniej Piłki Nożnej im. Bartosza i…

12-07-2019 Wyświetleń:220 Aktualności

Drużyna Kolegów i OSP Raków zaprasza na VIII...

Informacja dotycząca III Turnieju Piłki …

11-07-2019 Wyświetleń:420 Aktualności

Ważny komunikat!!!! Informujemy, że ze względu na niekorzystną prognozę...

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstw…

05-07-2019 Wyświetleń:160 Aktualności

ZESPÓŁ KOMISJI DO SZACOWANIA STRAT W ŁĘCE OPATOWSKIEJ...

Kącik przedsiębiorcy - mikroporady.pl

05-07-2019 Wyświetleń:21 Ogłoszenia

Publikujemy odnośnik do portalu mikroporady.pl w którym mikroprzedsiębiorcy...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych o…

04-07-2019 Wyświetleń:75 Odpady

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA...

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Pozna…

03-07-2019 Wyświetleń:61 Aktualności

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu apeluje do rolników...

Zapraszamy na Dni Gminy Łęka Opatowska

03-07-2019 Wyświetleń:534 Aktualności

Serdecznie zapraszamy na obchody Dni Gminy Łęka Opatowska...

Lipcowe badania ankietowe dla wylosowany…

03-07-2019 Wyświetleń:92 Aktualności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych...

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej …

01-07-2019 Wyświetleń:211 Aktualności

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje w załączonym komunikacie o...