Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Umowa na realizację projektu "drogowskaz do celu" podpisana

W dniu 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie  Projektu Partnerskiego RPWP.08.01.02-30-0123/17 pt. "Drogowskaz do celu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 8: Edukacja; Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałania 8.1.2. Kształcenia ogólne – Projekty konkursowe. W celu realizacji wspólnych działań Gmina Łęka Opatowska, będąca Partnerem Projektu ustanowiła Partnerstwo z Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME Magdalena Kamińska z siedzibą w Kępnie, ul. Kokocińskiego 17, 63-600, pełniącym rolę Partnera Wiodącego Projektu.

Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci rozwiązania problemu niewystarczających umiejętności i kompetencji wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych w Gminie Łęka Opatowska. Celem ogólnym projektu jest zatem wzrost jakości procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjno-rozwojowego stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane problemy placówek działających na terenie gminy Łęka Opatowska, obejmującego nabycie kompetencji kluczowych przez 77 uczniów i 56 uczennic i podniesienie kompetencji dydaktycznych 6 nauczycieli i 35 nauczycielek przedmiotowych szkół oraz doposażenie wszystkich szkół w niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zakres projektu obejmuje:

1.Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze i rozwojowe naukowo-techniczne, zajęcia z matematyki, j. angielskiego dla 133 uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

2.Wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych poprzez zajęcia specjalistyczne;

3.Doposażenie 4 szkół w niezbędne materiały oraz pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;

4.Wsparcie 41 nauczycieli poprzez szkolenia w zakresie wykorzystywania w nauczaniu e-zasobów/e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS, kompetencji wychowawczych oraz poprzez studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

Całkowita wartość projektu wynosi 345 305,75 zł., w tym kwota dofinansowania to 297 305,75 zł. Pozostała kwota w wysokości       48 000 zł to wkład własny gminy w postaci eksploatacji sal dydaktyczny w poszczególnych szkołach.

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Spotkanie Wielkanocne

23-04-2019 Wyświetleń:463 Aktualności

14  kwietnia  2019 r. o godzinie 13:00  w...

Porozumienie o remoncie drogi powiatowej…

19-04-2019 Wyświetleń:111 Aktualności

W czwartek 18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w...

Nowa Piątka

18-04-2019 Wyświetleń:127 Aktualności

W dniu 17.04.2019r od godziny 1220 – 1350...

Zapraszamy na dzień strażaka FLORIANKI

18-04-2019 Wyświetleń:180 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Ochotnicza Straż Pożarna...

„Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska sza…

12-04-2019 Wyświetleń:169 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że Gmina Łęka...

Wolontariusze z wizytą w Środowiskowym D…

12-04-2019 Wyświetleń:170 Aktualności

W piątkowe przedpołudnie 29 marca wolontariusze ze Szkoły...

Punkt informacyjny Programu "Nowa P…

12-04-2019 Wyświetleń:186 Aktualności

Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na...

„Razem bezpieczniej” – projekt z Gminy Ł…

12-04-2019 Wyświetleń:140 Aktualności

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Archipelag Skarbów

09-04-2019 Wyświetleń:405 Aktualności

Uczniowie klas VII i VIII  Szkół Podstawowych z...