Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Zaproszenie dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego

Wójt Gminy Łęka Opatowska zaprasza wszystkie osoby spełniające niżej określone ustawowe wymogi i zainteresowane pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego do kontaktu z Urzędem Gminy Łęka Opatowska w terminie do 23 kwietnia 2018r. telefonicznie pod nr 62 78 14 520 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędnika wyborczego:
 • wyższe wykształcenie,
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,
 • nie mogą być: komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej,
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której mają miejsce zatrudnienia,
 •  nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (zakaz, o którym mowa nie dotyczy miast na prawach powiatu),
 • nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełniona funkcją,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.
 •       2. Ustawowe zadania urzędnika wyborczego określa:
 • art. 191e ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 15)
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienie od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Spotkanie Wielkanocne

23-04-2019 Wyświetleń:463 Aktualności

14  kwietnia  2019 r. o godzinie 13:00  w...

Porozumienie o remoncie drogi powiatowej…

19-04-2019 Wyświetleń:111 Aktualności

W czwartek 18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w...

Nowa Piątka

18-04-2019 Wyświetleń:127 Aktualności

W dniu 17.04.2019r od godziny 1220 – 1350...

Zapraszamy na dzień strażaka FLORIANKI

18-04-2019 Wyświetleń:180 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz Ochotnicza Straż Pożarna...

„Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska sza…

12-04-2019 Wyświetleń:169 Aktualności

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że Gmina Łęka...

Wolontariusze z wizytą w Środowiskowym D…

12-04-2019 Wyświetleń:170 Aktualności

W piątkowe przedpołudnie 29 marca wolontariusze ze Szkoły...

Punkt informacyjny Programu "Nowa P…

12-04-2019 Wyświetleń:186 Aktualności

Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na...

„Razem bezpieczniej” – projekt z Gminy Ł…

12-04-2019 Wyświetleń:140 Aktualności

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Archipelag Skarbów

09-04-2019 Wyświetleń:405 Aktualności

Uczniowie klas VII i VIII  Szkół Podstawowych z...